Kobiety będą mogły pracować w kopalniach

BHP

Ograniczenie wysiłku związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych ma dotyczyć przede wszystkim pracownic w ciąży. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy, skierowanego do...

12.08.2014

Pierwsza pomoc

BHP

Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocyw zakładzie pracy. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy zapewnienie podręcznych apteczek wyposażonych w...

11.08.2014

Atmosfera wybuchowa w zakładzie pracy

BHP

Pracodawca odpowiada za wyposażenie przestrzeni zagrożonych wybuchem w odpowiednie urządzenia i instalacje, które spełniają zasadnicze wymagania wynikające z dyrektywy ATEX oraz przeprowadzenie oceny...

08.08.2014

Zleceniobiorca przeciwko mobbingowi

BHP

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych staje się coraz bardziej popularne. I choć zleceniobiorcom i wykonawcom nie przysługują uprawnienia pracownicze, to nie oznacza że są bezsilni, gdy w...

04.08.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski