Krok I: zapewnienie odpowiednich warunków bhp przy pracach z substancjami chemicznymi
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Krok II: określenie stopnia szkodliwości dla zdrowia
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

Krok III: podejmowanie odpowiednich działań zapobiegającym zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracowników

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP – to  praktyczny przewodnik  po procedurach, określających  wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.