Nie zawsze ukarzesz spóźnialskiego pracownika

Umieszczanie na tablicy ogłoszeń imiennejlistypracowników, którzyspóźnilisię do pracy z podaniem imienia, nazwiska, daty i czasuspóźnienia jest niedopuszczalne i może narazić pracodawcę na...

06.01.2015

Obowiązki pracodawcy w związku z kontrolą PIP

BHP

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 404 z późn. zm.) kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają pracodawcy, a w zakresie...

05.01.2015

Rodziny wielodzietne mogą liczyć na wsparcie

Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający im specjalne przywileje. Sprawdź kto może z nich...

05.01.2015

Mundurowi mogą liczyć nawet na roczne wakacje

Funkcjonariusze pozostają w dyspozycji przełożonegonawet przez 12 miesięcy. W tym czasie otrzymują pełne uposażenie, choć najczęściej nie pracują, donosi Rzeczpospolita.

05.01.2015

Rząd planuje rewolucję w górnictwie

Likwidacja lub restrukturyzacja nierentownych kopalń i zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie to tylko niektóre założeniaprojektu, który przygotował rząd. Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej...

05.01.2015

Dziś ostateczny termin zapłaty składek ZUS

Dziś upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP opłacana przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

05.01.2015