Nowelizacja Prawa ochrony środowiska bez poprawek Senatu

Środowisko

Senatorowie nie zgłosili w środę poprawek do znowelizowanego Prawa ochrony środowiska. Jego przepisy przewidują, że wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowiskach należących do...

05.12.2013

Ile CO2 może produkować auto w Unii?

Środowisko

Parlament Europejski i ambasadorzy państw UE zatwierdzili porozumienie dotyczące ustanowienia limitu emisji CO2 z samochodów osobowych. Do tej pory znacznym utrudnieniem w sprawie była postawa...

04.12.2013

W Krakowie powstanie nowa spalarnia odpadów komunalnych

Środowisko

W listopadzie 2015 r. ma zostać uruchomiona nowa spalarnia odpadów komunalnych w Krakowie - potwierdzono podczas wtorkowej uroczystości podpisania aktu erekcyjnego. Inwestycję o wartości ok. 797 mln...

04.12.2013

Polska trzecim na świecie emitentem gazów

Środowisko

Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród światowych winowajców emisji gazów wynika z najnowszych badań amerykańskiego Climate Accountability Institute. Za zmianę klimatu winę ponosi zdaniem...

03.12.2013

Natura 2000 - jak się to robi w innych krajach

Środowisko

Idea sieci Natura 2000 jest wprowadzana w Unii Europejskiej od roku 1992. Jej głównym celem jest powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt i roślin oraz zaniku ważnych siedlisk przyrodniczych oraz...

03.12.2013

UNESCO nagrodziło Lasy Państwo

Środowisko

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe odebrało nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody - 2013 UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environment Preservation. Uroczystość wręczenia...

03.12.2013

Kto rozstrzygnie o odszkodowaniu za zalany grunt?

Środowisko

Przyczyna i charakter zalania ma bezpośredni wpływ na to, jaki podmiot zadecyduje o wysokości odszkodowania. Prawo wodne, jako wiodący wskazuje tryb administracyjny. W wyjątkowych sytuacjach można go...

03.12.2013