Przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Tradycyjnego Krajobrazu Warmii i Mazur „Sadyba" omówili aktualne problemy ochrony zadrzewień w Polsce, a przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska planowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Przedstawiono także sposób tworzenia programów zadrzewieniowych dla gmin w ramach projektu „Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień". Omówiono również najnowszy formularz podstawowej diagnostyki drzewa, który może być wykorzystywany przy wydawaniu zezwoleń na usuwanie drzew lub monitoringu ich stanu.

Przedstawicielka niemieckiej organizacji BUND opisała praktykę oceny kondycji drzew w Niemczech, gdzie stosuje się branżowe wytyczne zawierające procedury postępowania z drzewami przyulicznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Po konferencji odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programu „Drogi dla Natury", złożonej z przedstawicieli sektorów środowiska i infrastruktury, samorządu, nauki oraz organizacji pozarządowych, która ma sprzyjać interdyscyplinarnemu porozumieniu na rzecz ochrony alej.

Więcej: www.gdos.gov.pl