Indie: posadzono prawie 50 mln. drzew

Środowisko

Ponad 800 tys. studentów, pracowników rządu i wolontariuszy posadziło prawie 44 mln sadzonek w Indiach, bijąc rekord Guinnesa. O indyjskim sposobie na walkę z zanieczyszczeniem powietrza informuje...

21.07.2016

USA: kolejne pozwy przeciwko VW

Środowisko

Mimo wielomiliardowej ugody, jaką koncern Volkswagen wynegocjował z wymiarem sprawiedliwości USA w następstwie skandalu wokół fałszowania pomiarów toksyczności spalin, trzy amerykańskie stany...

20.07.2016

Sejm za ustawą o dostępie do zasobów genetycznych

Środowisko

Regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które prawnie uregulowały do nich dostęp - zakłada uchwalona we wtorek przez Sejm ustawa o dostępie do...

20.07.2016

Ile powinna wynosić minimalna objętość RIPOK?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jaką objętość powinno posiadać składowisko, by mogło ubiegać się o status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych )?

20.07.2016

KE przedstawi kolejne propozycje ws. redukcji CO2

Środowisko

KE przedstawi propozycje ws. ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem handlu certyfikatami, czyli transporcie, budownictwie, rolnictwie czy drobnym przemyśle. Cel...

20.07.2016

Trwa modernizacja zbiornika Przeczyce

Środowisko

Pełne możliwości retencjonowania i piętrzenia wody ma przywrócić zalewowi Przeczyce (Śląskie) prowadzona właśnie modernizacja. Koszt prowadzonych prac to ponad 15,6 mln zł podał jego administrator,...

20.07.2016

Żółw żółtolicy nie podlega rejestracji w starostwie

Środowisko

Na utrzymywanie żółwia żółtolicego (żółtobrzuchy - Pseudemys concinna), jako gatunku inwazyjnego zagrażającego gatunkom rodzimym, wymagane jest zezwolenie RDOŚ. Żółw żółtolicy nie podlega rejestracji...

19.07.2016

MŚ: w Puszczy nie ruszyły cięcia sanitarne

Środowisko

Rzecznik MŚ Paweł Mucha potwierdził, że na razie w Puszczy nie ruszyły cięcia sanitarne, ausuwane są zagrażające bezpieczeństwu lokalnej społeczności oraz turystom suche drzewa wzdłuż szlaków...

19.07.2016

Resort środowiska przesłał KE odpowiedź ws. Puszczy

Środowisko

Zgodnie z terminem resort środowiska przesłał Komisji Europejskiej odpowiedź ws. Puszczy Białowieskiej - poinformował rzecznik MŚ Paweł Mucha. Wezwanie KE to pierwszy etap procedury, która może się...

19.07.2016

Raport: na targach zwierząt przepisy są ignorowane

Środowisko

Brutalne traktowanie, obrót zwierzętami chorymi, pakowanie do worków i przewóz w bagażnikach - to zdaniem autorów raportu Targi zwierząt w Polsce codzienność na polskich targowiskach. Resort...

19.07.2016

Zoolog: wzrosła liczebność kleszczy

Środowisko

Zmiany klimatyczne, głównie ciepłe zimy, przyczyniają się do zwiększenia liczebności kleszczy - wskazuje większość naukowców. Kwestia kleszczy, choć poważna, jest jednak często wyolbrzymiana i powoli...

18.07.2016

Nowelizacja ustawy o OZE - najważniejsze zmiany

Środowisko

Preferowanie stabilnych źródeł energii odnawialnej, klastry energetyczne, nowe zasady aukcji OZE, wytwarzanie energii przez prosumenta jedynie na własne potrzeby to główne zmiany jakie niesie ustawa...

18.07.2016

Grupa Energa w systemie certyfikacji środowiskowej

Środowisko

Resort środowiska informuje, że jest to największa jak dotychczas rejestracja w EMAS w Polsce, obejmująca 10 spółek zatrudniających łącznie 5 tys. pracowników. Energa jest pierwszą grupą energetyczną...

18.07.2016

Argentyna: wolontariusze uratowali wieloryba

Środowisko

Ponad dobę trwała akcja ratowania wieloryba, który ugrzązł na mieliźnie w pobliżu morskiego parku rozrywki Mundo Marino. Ssaka o długości 15 metrów i ważącego 10 ton udało się zepchnąć do morza...

18.07.2016