Nowy załącznik dla wnioskodawców w ogłoszeniu o konkursie dla działania 1.1 POIiŚ

2 lipca 2013 roku do ogłoszenia w ramach IX rundy konkursowej dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013), został dodany nowy załącznik – „Informacja dotycząca pomocy publicznej”.

Załącznik posłuży wnioskodawcom do przedstawienia informacji wymaganych w pkt. 22 (ppkt 17) Regulaminu konkursu, czyli ustalenia czy wnioskowane dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Ogłoszenie o naborze uzupełnione o nowy załącznik dostępne jest pod adresem: www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/20556_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_ix_runda_konkursowa.html

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać do 22 lipca 2013 r.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.