Krajowy System Usług doradzi w zakresie ochrony środowiska

Od czerwca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje usługę doradczo-szkoleniową w zakresie ochrony środowiska, prowadzoną w Krajowym Systemie Usług (KSU). Mogą z niej skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – przede wszystkim te, których działalność jest związana z przetwórstwem przemysłowym, handlem hurtowym i detalicznym oraz z naprawą pojazdów samochodowych (również motocykli).

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska składa się z trzech etapów. Pierwszym jest audyt środowiskowy przedsiębiorstwa (badana jest zgodność działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska), w drugim etapie przedsiębiorca otrzymuje spis rekomendowanych działań oraz wsparcie doradcze przy wdrażaniu zaproponowanych aktywności, a w trzecim etapie bierze udział w szkoleniach dotyczących narzędzi przydatnych do obliczania stopnia wykorzystania środowiska i wysokości opłat przy prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługa w zakresie ochrony środowiska jest realizowana w całej Polsce. Świadczą ją następujące podmioty:

1.    Wastech Recycling Sp. z o.o. z Warszawy2.    The Quality of Life – Ireneusz T. Kozera z Grodziska Mazowieckiego3.    AT Group S.A. z Krupskiego Młyna4.    Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM" ze Zbrosławic5.    Investeko S.A. z Katowic6.    Eko Expert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze z Białegostoku7.    Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z MielcaWięcej na ten temat znaleźć można na stronach: www.parp.gov.pl i www.dialog.gdos.gov.pl

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.dialog.gdos.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2013 r.