Mazowsze: śmieci są odbierane w każdej gminie

Wojewoda Jacek Kozłowski poinformował wczoraj, że we wszystkich gminach województwa mazowieckiego odpady są odbierane od mieszkańców na bieżąco. 87% samorządów podpisało umowy na odbieranie i gospodarowanie odpadami. Kolejne zrobią to w lipcu lub czekają na rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, są to m.in.: Warszawa, Radom, Otwock, Raszyn i Łomianki.

Od 16 lipca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie będzie sprawdzać wybrane gminy pod kątem realizowania postanowień ustawy.

Z 314 gmin umowy do tej pory podpisały 272, a 13 ma zrobić to do końca tygodnia, kolejne 13 do końca lipca. 15 gmin czeka na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, a jedna nie zorganizowała przetargu. Wszystkie gminy deklarują, że odpady są odbierane. Z pozostałych 42 samorządów - w okresie przejściowym - 12 zastosowało „wariant warszawski” (odbieranie śmieci na dotychczasowych zasadach, faktury reguluje gmina), 3 metodę „in house” (wykorzystanie zakładu budżetowego gminy), a 27 zleciło odbiór odpadów z wolnej ręki.

16 lipca rozpoczną się kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Mogą się ich spodziewać gmina Jednorożec, która jako jedyna na Mazowszu nie ogłosiła przetargu (metoda „in house”), a także 6 samorządów, które ustaliły najniższe stawki za odbieranie i gospodarowanie odpadami. Reszta przewidzianych do sprawdzenia gmin zostanie wytypowana tak, aby uzyskać przekrojowy obraz sytuacji w województwie.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 3 lipca 2013 r.

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.