CBOS: Co Polacy sądzą o rewolucji śmieciowej?

Nastawienie zdecydowanej większości społeczeństwa do najważniejszych rozwiązań wprowadzanych przez znowelizowaną ustawę śmieciową jest, ogólnie rzecz biorąc, pozytywne – 21 proc. uważa je za bardzo dobre, a niemal co drugi Polak (47 proc.) za raczej dobre. – wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS.

O stosunek Polaków do znowelizowanej ustawy, w przeddzień rewolucji śmieciowej, zapytało Centrum Badań Opinii Społecznej.  Jak wynika z badań, większość Polaków (96 proc.) deklaruje, że jest poinformowana o zmianach dotychczasowych zasad dotyczących gospodarki odpadami. Większość (57 proc.) wie także, ile będzie kosztował wywóz śmieci z ich gospodarstw domowych.

A jak z nastawieniem? Jak wynika z opracowania, Polacy pozytywnie podchodzą do nadchodzących zmian –  21 proc. uważa je za bardzo dobre, a niemal co drugi Polak (47 proc.) za raczej dobre.

Przeciwnicy wprowadzanych zmian stanowią mniej niż jedną czwartą badanych, przy czym większość z nich (16 proc.) twierdzi, że są one raczej złe, a tylko co czternasty (7 proc.) uważa je za bardzo złe. – wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS.

Z dniem 1 lipca rewolucja śmieciowa dotknie wszystkich mieszkańców kraju – zarówno tych, którzy mieli podpisane umowy na odbiór śmieci, jak i tych, którzy dotąd pozbywali się ich w sposób niezgodny z prawem.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.ekologia.pl, stan z dnia 20 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 20 czerwca 2013 r.