Ruszyły panele ekspertów Narodowego Programu Leśnego

18 czerwca odbył się pierwszy z ośmiu paneli eksperckich zaplanowanych w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Tematem konferencji był klimat.

Spotkanie było przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych lasami, dobrami i usługami leśnymi. Na temat lasu i drewna w kontekście zmian klimatycznych i związanych z tym szans oraz zagrożeń dyskutowali zarówno naukowcy, leśnicy, samorządowcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Debata, której organizatorem był Instytut Badawczy Leśnictwa, a koordynatorem i prowadzącym prof. Kazimierz Rykowski, była transmitowana on-line.

Organizatorom prac nad Narodowym Programem Leśnym szczególnie zależy, by był to proces otwarty i przejrzysty. By wszystkie działania, zarówno w trakcie opracowywania dokumentu, jak i jego realizacji były poddane szeroko pojętym konsultacjom społecznym.  – Wizję polskiego leśnictwa będzie można próbować sformułować dopiero wtedy, gdy się zetrą wszystkie poglądy – przekonywał podczas otwarcia panelu poświęconego klimatowi, Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.  Dlatego tworzenie Narodowego Programu Leśnego ma być procesem, który nie będzie się kończył. Intencją organizatorów jest, by w tworzeniu takiej wizji brali udział wszyscy związani z lasami i gospodarką leśną, produkcją i użytkowaniem drewna, wszyscy zainteresowani ochroną przyrody leśnej jako dobrem wspólnym oraz wszyscy korzystający z materialnych i duchowych wartości lasu.

Transmisja on-line z panelu poświęconego klimatowi oraz wszystkie materiały, łącznie z referatami prezentowanymi podczas spotkania, są dostępne na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa: www.npl.ibles.pl. Kolejny panel, dotyczący współczesnej i przyszłej wartości lasów, odbędzie się 15 października 2013 r.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.lasy.gov.pl, stan z dnia 20 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 20 czerwca 2013 r.