Ostatnie dni konsultacji KE w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej

Do 2 lipca br. trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Minister Środowiska zachęca do udziału w ankiecie.

Konsultacje zostały rozpoczęte publikacją przez Komisję Europejską zielonej księgi w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030. Porusza ona szereg ważnych zagadnień, m.in.: jakie cele klimatyczno-energetyczne należy zrealizować do 2030 roku, jaki powinien być ich poziom oraz jak polityka klimatyczna wpływa na konkurencyjność gospodarek państw członkowskich.

Minister Marcin Korolem: „Zielona Księga to okazja do tego, aby współdecydować o kształcie przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Rozpoczęte konsultacje to pierwszy krok w dyskusji na temat tego,  jak oceniamy nasze dotychczasowe wysiłki w polityce klimatycznej i energetycznej oraz do czego powinniśmy i chcemy dążyć w długiej perspektywie czasowej. Dlatego zachęcam do udziału konsultacjach i przesłania swojej opinii do Komisji Europejskiej, ale również do nas. Prowadzimy prace nad stanowiskiem Polski w tej sprawie i oczekujemy na duży wkład partnerów społecznych”

Jak wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno instytucje, firmy, jak i obywatele. Na podstawie zebranych opinii Komisja zamierza do końca tego roku przedstawić ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej Unii na okres do roku 2030. Szczegółowe informacje nt. prowadzonych konsultacji są dostępne na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: www.ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2013 r.