Liczba lokalnych inicjatyw na rzecz klimatu rośnie

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Informowania o Rozwoju Lokalnym (AEIDL) opublikowało raport o lokalnych europejskich inicjatywach zmierzających do ochrony klimatu – Europe in transition, local communities leading the way to a low-carbon society. Stowarzyszenie zidentyfikowało ponad 2000 tego rodzaju inicjatyw w 13 krajach Europy, a to na pewno nie wszystkie, bo ich liczba stale rośnie. Wśród zidentyfikowanych przedsięwzięć dostrzeżono także polski projekt „Dobry klimat dla powiatów".

Raport przedstawia najważniejsze spostrzeżenia dotyczące rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz ochrony klimatu, które często mają znacznie szerszy proekologiczny charakter. W publikacji zawarto także omówienie najważniejszych inicjatyw oraz krajowych sieci projektów z każdego obserwowanego Państwa. Przedsięwzięcia będące w kręgu zainteresowania twórców raportu mają głównie praktyczny, a nie polityczny, charakter.

Najważniejsze trzy grupy lokalnych inicjatyw, które doczekały się swoich krajowych sieci, to tzw. ruch „transition", Globalna Sieć Ecovillages (GEN) oraz działania oparte na filozofii Permaculture. Pierwsze dwa z wymienionych typów obejmują prawie 1000, czyli połowę wszystkich zidentyfikowanych lokalnych inicjatyw. Wśród zidentyfikowanych inicjatyw znalazł się także projekt z Polski – Dobry klimat dla powiatów, który zmierza do realizacji lokalnych proklimatycznych projektów w ok. 90 powiatach w Polsce na bazie przeprowadzonych w nich debat lokalnych.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.chronmyklimat.pl, stan z dnia 3 lipca 2013 r.

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.