Fundacja rodzinna w Polsce już za miesiąc - rozwiązanie dla każdej firmy?

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Do wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych pozostał miesiąc. Instytucja ta staje się powoli przedmiotem zainteresowania i rozmów również wśród tych firm rodzinnych, które nie myślały wcześniej o budowie firmy na pokolenia. Czy rzeczywiście jednak fundacja rodzinna może umożliwić biznesom uniknąć problemów związanych z sukcesją? Wokół samej fundacji rodzinnej pojawia się sporo mitów, które miałyby przeczyć jej przydatności.

20.04.2023

Uchwała niekorzystna dla wspólnika spółki? Są sposoby na skuteczne jej zaskarżenie

Spółki

Spory wspólników mogą prowadzić do podejmowania uchwał, które mają na celu pokrzywdzenie wspólnika lub wspólników mniejszościowych, a jednocześnie są zgodne z interesem większościowych wspólników. Prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej stanowi jedno z podstawowych instrumentów umożliwiających ochronę interesów wspólników mniejszościowych.

14.04.2023

Wyrok TK może doprowadzić do zawężenia odpowiedzialności członków zarządu

Spółki

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że część przepisów dotycząca subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Powód? Regulacje przede wszystkim nie dają możliwości skutecznej obrony i naruszają prawo do sądu. Zdaniem prawników, wyrok TK jest kierunkowo słuszny, ale może spowodować niekorzystne konsekwencje - takie jak wydłużenie postępowań.

13.04.2023

TK: Przepisy, które utrudniają byłemu członkowi zarządu obronę, są niezgodne z Konstytucją

Spółki

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które uniemożliwiają byłemu członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obronę poprzez wykazanie, że dana wierzytelność nie istnieje, są niezgodne z Konstytucją. Sąd, który skierował pytanie prawne do TK, zarzucał regulacji niezgodność m.in. z prawem do sądu - to zdanie potwierdził dziś TK, choć do wyroku zgłoszono dwa zdania odrębne.

12.04.2023

Prof. Adamus: Taka piękna katastrofa najważniejszej nowelizacji kodeksu spółek

Spółki Prawo gospodarcze

Istniejące grupy spółek nie kwapią się wcale do tego, aby powoływać formalne koncerny prawne. Jak do tej pory biznes starannie omija efekty „najważniejszej nowelizacji 20 -lecia obowiązywania kodeksu spółek handlowych”. Nie ma gorszej oceny pracy legislatora, niż odrzucenie jej przez praktykę - pisze prof. Rafał Adamus, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego.

04.04.2023

Rząd zapowiada kolejny pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad pakietem zmian w ustawach, dotyczących prowadzenia firm. Mają one odbiurokratyzować oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Projektu jeszcze nie ma, w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się jedynie zapowiedź rozpoczęcia prac. To kolejna próba wprowadzenia ułatwień.

03.04.2023

Zakładanie formalnych grup spółek na razie nie jest atrakcyjne dla biznesu

Spółki Prawo gospodarcze

Zero - tyle wynosi liczba zarejestrowanych grup spółek na gruncie nowego prawa holdingowego po niemal pół roku od wejścia w życie nowych przepisów. Prawnicy nie przesądzają jednoznacznie, że oznacza to całkowitą porażkę nowej regulacji, ale wskazują na niejasność części przepisów i niechęć do sformalizowania współpracy. Rejestracja przysparza bowiem sporo obowiązków, a nie daje wymiernych korzyści.

03.04.2023

Weryfikacja kontrahentów w dobie sankcji szczególnie ważna

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina

W praktyce często słyszymy zdanie: „jestem bezpieczny, bo nie współpracuję z firmami z Rosji”. Niestety to zgubne uproszczenie w istocie bardzo złożonego tematu, jakim są sankcje, i wcale nie eliminuje ryzyk sankcyjnych. Pierwszym i podstawowym błędem przedsiębiorców jest założenie w przedbiegach, że sankcje ich w ogóle nie dotyczą. Piszą o tym Julia Besz oraz Maria Papis z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

31.03.2023

Możliwy podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa

Prawo pracy Spółki

Sprzedaż części przedsiębiorstwa i w konsekwencji przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, pociąga za sobą szereg problemów nie tylko praktycznych, ale i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników przypisanych do kilku jednostek organizacyjnych pracodawcy, w tym m.in. do transferowanej części przedsiębiorstwa - pisze radca prawny Agnieszka Nowak-Błaszczak.

29.03.2023

Wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o. ma prawa, które może wykorzystać w przypadku konfliktu

Spółki

W momencie powstania sporu pomiędzy wspólnikami, wspólnicy mniejszościowi mogą tkwić w przekonaniu, że są na straconej pozycji z uwagi na fakt, że ich stanowisko nie jest tożsame z interesem wspólników większościowych. Nie jest to do końca prawdą. Należy pamiętać o uprawnieniach, które wspólnicy mniejszościowi mogą wykorzystać w celu obrony swoich praw - pisze Aneta Chałat, adwokat w Mariański Group.

29.03.2023

Raportowanie niefinansowe coraz bliżej - niewiele firm gotowych

Środowisko Spółki Prawo gospodarcze Prawo unijne

Wiele przedsiębiorstw będzie musiało składać sprawozdawania niefinansowe, czyli dotyczące kwestii środowiskowych, procesów związanych z pracownikami, zarządzaniem i kontrolą firm (ESG). Czasu zostało niewiele, a tylko nieliczne firmy czynią przygotowania do realizacji tego obowiązku. Właśnie pojawił się pierwszy w Europie poradnik o tym, jak taki dokument przygotować.

24.03.2023

Inflacja uderza mocno w gastronomię, w tej branży rejestruje się coraz mniej firm

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Obecnie w Polsce aktywnych jest 4,3 mln działalności gospodarczych oraz 602 tys. spółek – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba aktywnych działalności w lutym 2023 jest większa o 3,5 proc. w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, a więc ze stycznia 2020 roku. Największy spadek rejestracji odnotowano natomiast m.in. w gastronomi.

20.03.2023

W eKRS wciąż brakuje kluczowych dokumentów i funkcjonalności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Od czasu, gdy w systemie eKRS odnotowywano częste awarie, które uniemożliwiały korzystanie z bazy, jego funkcjonowanie technicznie się poprawiło. Jednak zdaniem prawników i referendarzy, nadal są kwestie, które wymagają poprawy i wprowadzenia nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o automatyczne wznawianie prowadzenia działalności gospodarczej czy dokumenty widoczne w systemie.

17.03.2023

Prosta spółka akcyjna dobra na założenie startupu

Spółki Prawo gospodarcze

​Startup to nowatorski pomysł na biznes, często związany z dużym ryzykiem i koniecznością pozyskania kapitału na założenie i rozwój działalności. Dlatego przeważnie najlepszą formą prawną dla takiej działalności gospodarczej jest spółka kapitałowa, zwłaszcza prosta spółka akcyjna. Choć nigdy nie należy zapominać także o innych możliwościach.

15.03.2023

Przygotowanie do założenia fundacji rodzinnej zacznij od uzgodnień z krewnymi

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Finanse

Przygotowania do założenia fundacji rodzinnej powinny rozpoczynać się od rozmowy z członkami rodziny, która ma na celu identyfikację celów, potrzeb i oczekiwań uczestników procesu, a także wypracowanie wspólnego podejścia do kluczowych obszarów. Sukcesja to proces złożony, obejmujący kwestie związane zarówno z sukcesją majątkową jak i zarządczą w firmie rodzinnej.

09.03.2023

Parytet płci jest wciąż odległy o dekady - badanie

Rynek Prawo pracy Spółki

Wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych nadal nie jest priorytetem biznesowym dla większości organizacji - wynika z nowego, globalnego badania Women in Leadership. Według respondentów, przy obecnym tempie zmian od parytetu płci wciąż dzielą nas dekady. Badanie potwierdza też istnienie barier strukturalnych oraz nieświadomych uprzedzeń utrudniających awans kobiet.

08.03.2023

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wraca do komisji

Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która implementuje unijną dyrektywę dotyczącą m.in. walki ze zmowami cenowymi oraz zakresu uprawnień kontrolnych organów krajowych. Do projektu posłowie wnieśli trzy poprawki i ponownie skierowali go do komisji gospodarki i rozwoju.

07.03.2023

W eKRS nadal za długo czeka się na aktualizację wpisów

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Chociaż Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje w formie elektronicznej od lipca 2021 r., przedsiębiorcy i pełnomocnicy wciąż borykają się z opóźnieniami i problemami technicznymi. Prawnicy mówią wręcz, że system nadal nie spełnia swojej roli, co powoduje, że trzeba uciekać się do bardziej skomplikowanych rozwiązań – na przykład przeglądania akt rejestrowych lub posiłkowania się innymi rejestrami.

07.03.2023

Przepisy antyzatorowe – zmiany już obowiązują

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Uproszczenie obowiązków przedsiębiorców w zakresie sprawozdawczości i zwiększenie efektywności postępowań w sprawie nadmiernych opóźnień przy spełnianiu świadczeń pieniężnych - to cel najnowszej nowelizacji tzw. ustawy antyzatorowej. Przepisy, które weszły w życie w grudniu 2022 r. oraz w styczniu br., mają dostosować przewidziane ustawą mechanizmy do realiów rynkowych.

06.03.2023

Likwidacja TVP Info i abonamentu RTV - obywatelski projekt w Sejmie

Spółki Zarządzanie

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym 7 marca Sejm rozpatrzy obywatelski projekt ustawy o zniesieniu opłat abonamentowych. Zakłada on także likwidację stacji TVP Info, która – według autorów projektu - stała się ona bowiem narzędziem polityki, nie różniącym się w istocie swojej misji od telewizji właściwej dla krajów autorytarnych.

04.03.2023