Wojciech Łysek: Zasada biznesowej oceny sytuacji potrzebna w kodeksie spółek

Spółki Prawo gospodarcze

Wprowadzenie w przygotowywanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych zasady biznesowej oceny sytuacji oraz innych towarzyszących jej zmian legislacyjnych będzie na pewno krokiem w dobrym kierunku, jakkolwiek nie rozwieje istniejących wątpliwości związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą członków zarządu - pisze adwokat Wojciech Łysek z kancelarii Dentons.

19.11.2021

WSA: Członek zarządu podważył swoje powołanie, ale i tak spłaci długi spółki

Prawo cywilne Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

Była prezes zarządu chciała uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki wskazując, że obejmując funkcję została wprowadzona w błąd przez byłego partnera. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na przyjęcie i pełnienie obowiązków w zarządzie nie miało jednak wpływu na orzeczenie o odpowiedzialności majątkowej.

18.11.2021

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę możliwe na gruncie kodeksu cywilnego

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Sejm przypieczętował Polski Ład, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Ponieważ zmiany w ogromnym stopniu uderzają w jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pomogą im poradzić sobie w sytuacji pojawienia się dodatkowych obciążeń publicznoprawnych, jak powiększone składki zdrowotne oraz brak możliwości ich odliczenia od podatku.

12.11.2021

Ustawa zapewni udział pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia

Prawo pracy Spółki

Uregulowanie w jednym akcie prawnym kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek - to cel przygotowywanego właśnie przez rząd projektu ustawy. Będzie w niej m.in. procedura tworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego dla zabezpieczenia praw i interesów pracowników.

10.11.2021

Prof. Romanowski: Projekt ustawy zakłada, że zarząd z natury działa na szkodę spółki

Rynek Spółki

Projektowana zmiana KSH zakłada, że rada nadzorcza nie ma narzędzi do sprawowania efektywnego nadzoru nad zarządem. To nieprawda, bo rada ma prawo żądać dowolnej informacji na temat prowadzenia spraw spółki, bo jest reprezentantem właściciela-udziałowca, którego majątkiem zarządza zarząd. Trzeba wiedzieć o co pytać i rozumnie zadawać pytania.

10.11.2021

Prof. Bilewska: Kurator mianowany przez KNF to systemowa pomyłka

Prawo cywilne Spółki Finanse

Nie ma jakichkolwiek powodów, aby kreować po stronie Komisji Nadzoru Finansowego autonomiczne uprawnienie dla ustanawiania dla spółek - emitentów kuratora. Takie rozwiązanie nie tylko narusza gwarancje wymiaru sprawiedliwości służące przedsiębiorcom, ale może także wprowadzić chaos organizacyjny w ich funkcjonowaniu i naruszyć bezpieczeństwom obrotu - pisze prof. Katarzyna Bilewska.

05.11.2021

Prof. Romanowski: Bezradne rady nadzorcze – prawdziwa teza czy fałszywa hipoteza?

Rynek Spółki

Autorom projektu zmian do kodeksu spółek handlowych umknęły w zasadzie wszystkie przepisy dające radzie nadzorczej szerokie uprawnienia nadzorcze. A ma ona prawo sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i wglądu we wszystko. Jest bowiem reprezentantem właścicieli, którzy powierzyli zarządowi zarządzanie ich majątkiem.

26.10.2021

Spółkę akcyjną można przekształcić - w sp. z o.o. czy w PSA?

Spółki Prawo gospodarcze

Coraz więcej podmiotów istniejących dotąd jako spółki akcyjne rozważa możliwość przekształcenia się. Wśród powodów są m.in. wysokie koszty i duży stopień sformalizowania prowadzenia bieżącej działalności. Znaczenie mają także zmienione w 2020 roku zasady obrotu akcjami oraz wprowadzony w związku z dematerializacją akcji obowiązek jawności rejestru dla spółki oraz jej akcjonariuszy.

21.10.2021

Rzetelne sprawozdania finansowe muszą być priorytetem

Rynek Spółki Prawo gospodarcze

Ład korporacyjny jest coraz bardziej popularny wśród firm. To jednak nie tylko przejrzystość danych finansowych, ale coś znacznie więcej - uważają uczestnicy konferencji pt. Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce. Organizatorem była Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

19.10.2021

Biegły rewident musi wziąć udział w spisie z natury

Rachunkowość Spółki Finanse

Inwentaryzacja składników majątku to obowiązek każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Jeśli jednostka ta jest zobligowana do dokonania badania swojego sprawozdania finansowego, jej dodatkowym obowiązkiem jest umożliwienie biegłemu rewidentowi udziału w spisie z natury – mówi Bartłomiej Kurylak, biegły rewident, partner i współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska.

18.10.2021

Prof. Romanowski: Od prawnej fikcji do biznesowej rzeczywistości – o bezsensie wiążących poleceń w holdingu

Spółki

Koncepcja wiążących poleceń jako mająca usprawnić zarządzanie grupą jak jedną firmą jest z natury wadliwa. Zmuszanie członków organizacji do uległości oznacza porażkę zarządzającego organizacją. Organizacja biznesowa to nie jest wojsko. Już chociażby z tego powodu koncepcja wiążących poleceń może przyczynić się do destrukcji procesów zarządczych.

18.10.2021

NIK po kontroli w TVP: Nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu finansami

Finanse publiczne Spółki

Najwyższa Izba Kontroli zbadała czy TVP S.A. prawidłowo zarządzała majątkiem i gospodarowała środkami finansowymi w latach 2014–2020. W piątek opublikowała raport z tej kontroli, z którego wynika m.in., że w ostatnich latach finanse TVP S.A. opierają się w głównej mierze na corocznych rekompensatach z budżetu państwa. Bez tego wsparcia spółka ponosiłaby straty.

15.10.2021

Przekształcone spółki muszą kłamać, by złożyć sprawozdanie finansowe

Rachunkowość Spółki Finanse

Konieczna jest pilna zmiana w Repozytorium Dokumentów Finansowych – ministerialnym systemie do składania sprawozdań finansowych w KRS. Obecnie działa on niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Przekształcone spółki nie mogą złożyć sprawozdania. System przyjmuje dokumenty, ale tylko jeśli firmy skłamią i poświadczą nieprawdę. Problem staje się gorący – termin na złożenie sprawozdania mija.

14.10.2021

Wiążące polecenie – najbardziej kontrowersyjny instrument nowego prawa holdingowego

Spółki Prawo gospodarcze

Procedowana obecnie w Sejmie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzi instytucję wiążącego polecenia. Jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych zmian wynikających z nowego prawa holdingowego, albowiem przełamuje ona zasadę odrębności prawnej spółek i prowadzi do modyfikacji zasad odpowiedzialności menedżerów za podejmowane decyzje biznesowe.

14.10.2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza na konferencję

Rachunkowość Spółki Finanse

W przyszłym tygodniu, 19 października, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) organizuje konferencję online pt. Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serwis Prawo.pl jest patronem medialnym konferencji.

13.10.2021

Prof. Romanowski: Prokurator i sąd super organem każdej spółki kapitałowej

Rynek Spółki

Projektowane zmiany w prawie spółek kreują konflikty personalne oraz prawne w grupie, gdyż jak mantra będzie powracać pytanie co leży w interesie spółki zależnej. To sprzyja powstawaniu wewnątrz grupy samodzielnych księstw.  Jeżeli taki jest cel projektodawców w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa to rzeczywiście będzie on zrealizowany - pisze prof. Michał Romanowski.

08.10.2021

Bycie członkiem zarządu to przede wszystkim odpowiedzialność

Spółki Prawo gospodarcze

Działania podejmowane przez członków zarządu mogą ich narazić na ryzyko poniesienia dotkliwej odpowiedzialności. Odpowiadają bowiem nie tylko za bieżące funkcjonowanie kierowanego przez siebie podmiotu. Przepisy prawa przewidują, że w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania wobec wierzycieli i zaległości podatkowe.

07.10.2021

Rekompensaty dla przedsiębiorców dotkniętych stanem wyjątkowym

Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Senat zaproponował we wtorek poprawki do ustawy w sprawie rekompensat dla firm w związku ze stanem wyjątkowym. Rozszerzają one grupę podmiotów uprawnionych do wsparcia m.in. o sklepy spożywcze, prowadzących działalność kulturalną oraz przewóz turystów. Zwiększają również wysokość wsparcia z 65 do 80 proc. przychodu.

04.10.2021

Czy prawo holdingowe będzie atrakcyjne dla praktyki

Rynek Spółki

Powstanie instrument bezstresowego centralnego sterowania, który pozwala na podjęcie decyzji przez zarząd spółki dominującej, za spółkę zależną. Będzie mogła więc wydać np. spółce zależnej, zajmującej się działalnością budowlaną, wiążące polecenie nabycia hurtowni papierniczej celem uzyskania kompetencji do produkcji konfetti dla powitania ważnych oficjeli - twierdzi prof. UO dr hab. Rafał Adamus.

02.10.2021

Nowy KSH: Wiążące polecenie może być wyssane z palca

Prawnicy Spółki

Spółka dominująca będzie mogą wydawać wiążące polecenia spółce zależnej. Takie rozwiązania zawierają nowe przepisy kodeksu spółek handlowych, nad którym pracę rozpoczyna w piątek Sejm. Problem w tym, że polecenia nie zawsze muszą być korzystne dla spółki zależnej - mogą też być absurdalne. A to rodzi np. pytania o odpowiedzialność zarządu, który działał pod takim "przymusem"

01.10.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski