Transgraniczne podziały mają pomóc w usprawnieniu procedur, ale są obawy o terminy

Spółki

15 września wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu spółek handlowych - tym razem wdrażająca przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznych przekształceń i podziałów spółek. Eksperci generalnie pozytywnie oceniają zmiany, wskazując przede wszystkim na wzmocnienie pewności prawa. Obawiają się jednak, że jeden z obowiązków dotyczących przekazywania informacji może znacząco spowolnić procedury.

14.09.2023

RPO: Osobie prawnej nie przysługuje zadośćuczynienie

Prawo cywilne Spółki

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o wydanie uchwały, w której Sąd Najwyższy jednoznacznie wykluczy możliwość zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez osoby prawne w związku z bezprawnym naruszeniem jej dóbr osobistych - poinformowało we wtorek biuro RPO.

29.08.2023

Od 15 września zmienią się zasady transgranicznych podziałów spółek

Spółki Prawo unijne

W kodeksie spółek handlowych znajdą się nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Bardziej będą również chronieni pracownicy takich firm. Wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga unijna dyrektywa 2019/2121. Ustawa w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 15 września.

28.08.2023

NSA: Informacja o premiach nie była tajemnicą przedsiębiorcy

Spółki Finanse

Spółka twierdziła, że informacje o wypłaconych premiach i nagrodach stanowią tajemnicę przedsiębiorcy. Natomiast ich ujawnienie może mieć wpływ na potencjalne kształtowanie się cen akcji. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednak tej oceny i podkreślił, że sporne informacje dotyczą jedynie dodatkowych elementów wynagrodzenia, które nie dają pełnego obrazu polityki płacowej spółki.

23.08.2023

UOKiK ukarał spółkę, która sprzedawała "bezpieczne" weksle inwestycyjne

Rynek i konsument Spółki Finanse

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 790 tys. złotych kary na spółkę Aforti Holding. Powodem było wprowadzanie w błąd konsumentów, których przekonywano, że inwestowanie w oferowane przez spółkę weksle nie wiąże się z żadnym ryzykiem utraty pieniędzy i oznacza jedynie zysk. Zdaniem urzędu spółka posługiwała się też wekslami niezgodnie z ich przeznaczeniem.

21.08.2023

Mikrofirmy sięgają po finansowanie zewnętrzne na zakup towarów i spłatę zobowiązań

Spółki Małe i średnie firmy Finanse

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 26 proc. jednoosobowych firm skorzystało z dodatkowego finansowania. Większość z nich przeznaczyła pieniądze na zakup towarów i spłatę swoich zobowiązań. Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej wyjątkowo częściej sięgały po zewnętrzne wsparcie – wynika z badania NFG „Barometr wydatków firmowych”.

17.08.2023

Koniec fundacji rodzinnych? Sejm zabiera swobodny obrót ziemią rolną

Spółki Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

17 sierpnia Sejm planuje zakończyć prace nad przepisami, które pozbawią fundacje rodzinne prawa do swobodnego obrotu gruntami rolnymi oraz zakładania gospodarstw rolnych. Przedsiębiorcy i prawnicy nie mają wątpliwości, że w ten sposób politycy zaczynają "obrzydzać" przedsiębiorcom fundację. Lekką ręką chcą wyrzucić do kosza instytucję, która im wyszła.

17.08.2023

NSA: Brak kwalifikacji nie ratuje członka zarządu przed długami spółki

Spółki Prawo gospodarcze

Przepisy nie wymagają żadnych umiejętności lub wykształcenia do zarządzania spółką. Tym samym nie ma znaczenia, jakie kwalifikacje posiadał były członek zarządu oraz czy dysponował umiejętnościami księgowymi. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że osobę, która pełni tę funkcję traktuje się jak profesjonalistę, który ma obowiązek dbać o ochronę interesów wszystkich wierzycieli.

14.08.2023

Propozycja uregulowania franczyzy nie jest idealna, ale lepsza niż nic

Prawo cywilne Spółki Finanse

Zawarcie koniecznych elementów umowy, przestrzeganie obowiązku informacyjnego i roczny termin wygaśnięcia roszczeń obejmujących kary umowne - to najważniejsze rozwiązania, które mają zostać wprowadzone po przyjęciu nowych przepisów dotyczących franczyzy, który właśnie został skierowany do konsultacji. Eksperci oceniają, że do propozycji można mieć zastrzeżenia, ale najważniejsze jest to, by przepisy w ogóle trafiły do kodeksu.

11.08.2023

Kobieca reprezentacja w polskim biznesie z roku na rok coraz mniej liczna

Rynek Spółki

W porównaniu z poprzednim rokiem, ponownie spadła liczba kobiet zasiadających w szeroko rozumianym zarządzie firmy. Coraz mniej licznie reprezentowani są również obcokrajowcy i osoby dojrzałe. Jedynie udział osób młodych nieznacznie wzrósł - ale zaledwie o jeden procent. Wynika to z najnowszej edycji raportu Grant Thornton „Biznes otwarty na każdego”.

09.08.2023

Do realnego zapobiegania kradzieżom spółek konieczne dalsze zmiany przepisów

Spółki Prawo gospodarcze

Wydaje się, że pożądanym krokiem byłoby wprowadzenie obowiązku zawiadomienia osób, których dane znajdują się we wniosku  o wpis lub zmianę wpisu, przynajmniej o treści przedmiotowego wniosku i umożliwienie im zajęcia stanowiska w tej sprawie. Nowelizacji wymagałyby zatem przepisy o postępowaniu rejestrowym - piszą dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć i Joanna Zawrotna, radca prawny z Kancelarii Filipiak Babicz Legal.

01.08.2023

Zapobieganie kradzieży spółek działa tylko w teorii

Spółki

Od ponad roku funkcjonuje usługa newslettera Krajowego Rejestru Sądowego, która miała pomóc przedsiębiorcom zwiększyć kontrolę nad ewentualnymi niepożądanymi zmianami, które były wprowadzane do systemu bez ich wiedzy. I choć prawnicy oceniają, że sam pomysł był dobry, to rozwiązanie nie działa w praktyce, bo niewiele osób w ogóle z niego korzysta. Konieczne są również dalsze zmiany, bo sam newsletter nie zapobiegnie kradzieżom spółek.

31.07.2023

Majątek fundacji rodzinnej a dopuszczalna działalność gospodarcza

Spółki

Przygotowując się do utworzenia fundacji rodzinnej, warto dokonać identyfikacji majątku rodzinnego oraz opracować plan i harmonogram przenoszenia poszczególnych jego składników na rzecz fundacji rodzinnej. Pozwoli to ustalić, które składniki majątku powinny być przeniesione na rzecz fundacji rodzinnej, a które pozostawione w rękach członków rodziny - piszą eksperci Deloitte Legal.

29.07.2023

Pułapka w pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców - nowe obowiązki dla wspólników spółek osobowych

Spółki Prawo gospodarcze

Wbrew nazwie, rządowy projekt najnowszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców nakłada na podmioty prowadzące działalność gospodarczą również nowe obowiązki. Jeden z nich może wymuszać na wspólnikach spółek osobowych składanie sądowi rejestrowemu nieprawdziwych oświadczeń w toku rejestracji spółki. I to pod rygorem odpowiedzialności karnej.

28.07.2023

SN: Likwidacja spółki nie zwalnia zarządu z odpowiedzialności

Spółki Prawo gospodarcze

Kluczowym elementem konstrukcji odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej z jej majątku. Przesłanka ta zostaje uznana za spełnioną także, w sytuacji w której nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego. Tym samym nie można uznać, że likwidacja spółki prowadzi do uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

27.07.2023

Windykacja przedmiotów leasingu za granicą nie taka prosta

Spółki Finanse

Czasami polska firma leasingowa musi zwindykować należący do siebie przedmiot, zwykle auto, w innym kraju. Wbrew pozorom, mimo że funkcjonujemy w europejskim systemie prawnym, nawet na terenie UE odzyskiwanie przedmiotu leasingu może przebiegać według zupełnie różnych schematów - tłumaczy Andrzej Mańkowski, członek zarządu AVS Polska, RL Hub.

25.07.2023

NSA uchylił postanowienie o wstrzymaniu decyzji środowiskowej dotyczącej Turowa

Środowisko Spółki Prawo gospodarcze Węgiel

We wtorek, 18 lipca br., Naczelny Sad Administracyjny uchylił postanowienie warszawskiego WSA z 31 maja br. o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie kopalni Turów. Uwzględniono zażalenia GDOŚ, PGE GiEK i Prokuratury Krajowej. Spór dotyczył zagrożeń dla środowiska w wyniku wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w Bogatyni.

18.07.2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zablokuje na dwa miesiące transakcje M&A

Spółki Nieruchomości

Uchwalona 13 lipca nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przyznaje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. To istotna zmiana, która znacząco wpłynie na praktykę transakcji M&A - pisze dr Jan Stranz radca prawny, senior associate w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp.k.

14.07.2023

Zamknięte przejścia z Białorusią - straty przedsiębiorców. MRiT informuje o rekompensatach

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Ukraina

Po zamknięciu drogowych polsko-białoruskich przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich nie ulega wątpliwości, że faktyczne ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej była następstwem działań władz publicznych. W takiej sytuacji przedsiębiorcy oczekują wsparcia. Ministerstwo rozwoju odpowiedziało RPO, na co mogą firmy liczyć.

13.07.2023

Urząd Regulacji Energetyki, co się zmieniło po odwołaniu stanu zagrożenia pandemią

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne oraz terminy. Na stare tory wraca również kontakt z urzędem oraz ubieganie się o koncesje. Zmiany dotyczą również rynku paliw ciekłych oraz odnawialnych źródeł energii.

10.07.2023