Urząd Regulacji Energetyki, co się zmieniło po odwołaniu stanu zagrożenia pandemią

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne oraz terminy. Na stare tory wraca również kontakt z urzędem oraz ubieganie się o koncesje. Zmiany dotyczą również rynku paliw ciekłych oraz odnawialnych źródeł energii.

10.07.2023

Młodzi i niedoświadczeni - raport

Prawo pracy Spółki

Polska znalazła się na czele państw, w których największe spółki publiczne zatrudniły najwięcej dyrektorów poniżej 50. roku życia. Niektóre z tych powołań, to nominacje polityczne, ale w wielu firmach jest to wynik perspektywicznego myślenia o sukcesji na kluczowych stanowiskach – wynika z tegorocznego raportu Heidrick & Struggles, w którym po raz pierwszy uwzględniono Polskę.

04.07.2023

WSA: Sposób reprezentacji trzeba wykazać odpisem z KRS

Spółki Prawo gospodarcze

Pełnomocnik spółki przekazał szereg dokumentów, by wykazać swoje umocowanie do działania. Złożona przez niego skarga została jednak odrzucona, ponieważ nie złożył w terminie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podkreślił, że dokument ten był konieczny, ponieważ wskazuje sposób reprezentacji spółki i osoby umocowane do działania w jej imieniu.

30.06.2023

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki? Przepisy dają kilka możliwości

Spółki

Najlepszym rozwiązaniem zakończenia sporu jest dobrowolne wystąpienie wspólnika ze spółki. Niejednokrotnie remedium na tego typu zawinione czy niezawinione sytuacje jest również instytucja wyłączenia wspólnika. Środkiem umożliwiającym przywrócenie sprawnego współdziałania w spółce, jest możliwość wykluczenia wspólnika, który w sposób negatywny wpływa na działalność spółki - pisze Aneta Chałat, adwokat w Mariański Group.

30.06.2023

WSA: Udziałowcy powinni ponieść koszty sądowe spółki

Spółki Finanse

Spółka twierdziła, że nie stać ją na poniesienie kosztów sądowych, więc zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że spółka miała możliwość pozyskania środków poprzez zobowiązanie wspólników do dopłat. Tym samym w pierwszej kolejności powinna zwrócić się do nich, a nie oczekiwać, że koszty sądowe zostaną pokryte z budżetu państwa.

27.06.2023

Zmiany zapewnią udział pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia - ustawa odrzucona w Senacie

Prawo pracy Spółki

Uregulowanie w jednym akcie prawnym kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek - to cel nowelizacji ustawy, którą przyjął ostatnio Sejm. Znajdzie się w niej m.in. procedura tworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego dla zabezpieczenia praw i interesów pracowników. Senat zadecydował o odrzuceniu ustawy, która wróci teraz do Sejmu.

23.06.2023

TK wyjaśni, czy automatyczne wykreślenie spółki z KRS było zbyt surową sankcją

Spółki

Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga dotycząca przekształcenia Krajowego Rejestru Sądowego z 2015 r. Nowelizacja przewidywała, że jeśli spółka w ciągu roku nie złoży ponownie wniosku o wpis do systemu, przestanie istnieć. Szacunki wskazują, że sankcja mogła dotknąć ok. 100 tys. podmiotów. Trybunał ma rozstrzygnąć, czy środki wybrane przez ustawodawcę nie były niewspółmiernie surowe do celu.

19.06.2023

Mieszkanie służbowe dla pracownika nie może blokować prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Organy podatkowe cały czas nie widzą związku między mieszkaniami, które firmy wynajmują dla swoich pracowników, a prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Blokują przez to możliwość odliczenia VAT. Po stronie podatników, na szczęście, coraz częściej stają sądy administracyjne. Twierdzą, że związek najmu z biznesem jest – nawet jeśli nie bezpośredni. Najnowszy przykład to wydany właśnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

19.06.2023

Trudno o zwolnienie z podatku odszkodowań przyznanych spółkom strefowym

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przedsiębiorcy prowadzący działalność strefową mają problem z rozliczeniem odszkodowań i rekompensat, które otrzymali w 2022 r. za nadzwyczajne wydarzenia. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, spółki powinny je potraktować inaczej niż pozostałe przychody zwolnione z podatku i zapłacić CIT. Efektem może być wzrost liczby sporów.

16.06.2023

Koniec stanu zagrożenia, ale kiedy upływa termin raportowania schematów za czas epidemii?

Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Przepisy nie wskazują jednoznacznie, czy termin dokonania zaległych zgłoszeń raportowania krajowych schematów podatkowych przypada już na 30. dzień po 1 lipca, czy może po 30 dniach termin ten dopiero rozpocznie swój bieg. Konieczne jest stanowisko Ministerstwa Finansów - piszą Justyna Cichecka i Dominik Niewadzi z ALTO.

15.06.2023

Konflikt w spółce - co zrobić, gdy nikt nie chce być członkiem zarządu?

Spółki

W wyniku konfliktu wspólników dochodzi niekiedy do sytuacji, w której pat decyzyjny w zakresie braku możliwości obsadzenia zarządu jest jedną z taktyk przyjętych przez skonfliktowane strony. Ustanowienie kuratora ma na celu jednak zabezpieczenie głównie uczestników obrotu. Nie powinno to być nigdy rozwiązanie docelowe. Spółki wysoko wyceniane mogą jedynie na takim rozwiązaniu stracić.

14.06.2023

Koparka kryptowalut też może być kosztem – fiskus uznaje odliczenie

CIT PIT Nowe technologie Spółki

Przedsiębiorcy nie mogą, co do zasady, odliczyć kosztów kopania walut wirtualnych na własny rachunek. Odejmą jednak od przychodu wydatki na energię elektryczną oraz koszty amortyzacji sprzętu komputerowego do wydobycia kryptowalut, jeśli świadczą usługi kopania na rzecz innych podmiotów. Potwierdza to w wydanej niedawno interpretacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

07.06.2023

Fakultatywna rada nadzorcza w spółce z o.o. problematyczna w praktyce

Spółki

Teoretycznie kodeks spółek handlowych jasno wskazuje, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie rady nadzorczej pozostaje kwestią umowną. W praktyce nie jest jednak do końca jasne, kto i w jakim trybie może ją ustanowić - i czy jest do tego konieczna zmiana postanowień umowy. Eksperci zaznaczają jednak, że rozwiązania powinna stworzyć praktyka, a nie ustawodawca.

02.06.2023

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej ograniczona, preferencje podatkowe też

Domowe finanse Spółki Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale będzie to działalność ograniczona. Istotna część dozwolonej działalności ma charakter pasywno-inwestycyjny. Do tego jedynie realizując działalność dozwoloną, czyli wynikającą z nowej ustawy, fundacja rodzinna będzie mogła korzystać z preferencji podatkowej - piszą Michał Lejman i Marek Paszczela z Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte.

25.05.2023

Mniej plastikowych jednorazówek w sklepach i restauracjach - nowe prawo już obowiązuje

Środowisko Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Z rynku będą stopniowo znikać plastikowe patyczki do uszu i styropianowe opakowania do żywności na wynos. Inne jednorazówki z tworzyw sztucznych będą musiały być znakowane, a przedsiębiorcy zapłacą za ich wprowadzanie do obrotu. Dziś, 24 maja, wchodzą w życie przepisy w tej sprawie. Ale sklepy, bary czy restauracje mogą nadal używać nabytych wcześniej wyrobów, do wyczerpania zapasów.

24.05.2023

Fundacja rodzinna ma wiele zalet, ale tylko dla rozważnych

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Nowe przepisy mogą być korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla firm rodzinnych, ale też inwestorów giełdowych oraz właścicieli startupów. Decyzja o utworzeniu fundacji rodzinnej musi być jednak przemyślana, gdyż ewentualna likwidacja takiego podmiotu może być bardzo kosztowna ze względu na konieczność zapłaty podatku.

19.05.2023

Już wkrótce będzie można utworzyć fundację rodzinną - warto się do tego przygotować

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Od 22 maja polscy przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzie ochrony stworzonych przez siebie biznesów przy jednoczesnym zabezpieczeniu najbliższej rodziny w kolejnych pokoleniach, czyli możliwość utworzenia fundacji rodzinnej. Samo utworzenie i zarejestrowanie jej nie będzie skomplikowane. Dużo bardziej wymagającym zadaniem będzie właściwe przygotowanie biznesu do funkcjonowania w formie fundacji.

16.05.2023

#PrzedsiębiorcaToTeżWyborca - sojusz przedsiębiorców rusza z przedwyborczą kampanią

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Business Centre Club i Krajową Izbą Gospodarczą zaprezentowały dziś w Warszawie „Dekalog przedsiębiorcy” - 10-punktowy program dla przedsiębiorców. Organizacje wystartowały również ze kampanią informacyjną pod hasłem #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi polityków na problemy przedsiębiorców i uzyskanie jak najszerszego poparcia społecznego dla zaprezentowanych postulatów.

09.05.2023

Wspólny przedstawiciel w spółce jak zarządca sukcesyjny - rząd szykuje zmiany

Spółki Prawo gospodarcze

Resort rozwoju chce szczegółowo uregulować zasady dotyczące pełnienia funkcji wspólnego przedstawiciela w spółkach handlowych. Nowe regulacje mają z jednej strony zabezpieczać interesy wspólników mniejszościowych, z drugiej - umożliwić działanie nawet w przypadku braku jednomyślności. Prawnicy uważają, że zmiany są konieczne, ale przepisy powinny być skonstruowane mniej kazuistycznie.

26.04.2023

Postępowanie karne może być bardziej skuteczne wobec niesolidnego dłużnika

Prawo karne Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Postępowanie karne może przynieść więcej korzyści pokrzywdzonemu wierzycielowi, aniżeli tylko wymierzenie kary nieuczciwemu dłużnikowi i satysfakcji z tym związanej. Uzyskanie takich korzyści nierzadko może być finansowo dla wierzyciela znacznie tańsze, aniżeli proces cywilny, a zdarza się, że i szybciej jest on w stanie uzyskać tytuł egzekucyjny - pisze Piotr Siekierski, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

21.04.2023