Cieki naturalne nie są urządzeniami melioracji

Środowisko

Cieki naturalne nie są urządzeniami melioracji wodnych podstawowych ani też szczegółowych, co wyraźnie wynika z przepisów prawa wodnego (art. 71 ust. 1 pr. wod.).

14.05.2014

Zmniejszy się unijne wsparcie dla rybołówstwa

Środowisko

Na lata 2014-2020 Polska w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego otrzyma mniej pieniędzy niż w latach 2007-2013 poinformował wiceminister Kazimierz Plocke. Negocjacje Polski i KE w...

14.05.2014