Rozporządzenie energetyczne już obowiązuje

Budownictwo

30 kwietnia br weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania...

01.05.2014

Leśnicy z szansą na umowy o pracę

Środowisko

Do I czytania w komisjach skierowano projekt nowelizacji ustawy o lasach, który dotyczy zmiany zasad nawiązywania stosunku pracy z pracownikami Lasów Państwowych (zastępcy leśniczego, głównego...

30.04.2014

Będzie nowa umowa kredytowa

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa wprowadzi do polskiego systemu prawnego szczególną umowę kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na...

30.04.2014

Po 10 latach w UE Polska podwoiła PKB

Na wspólnym unijnym rynku korzystają przedsiębiorcy, którzy mają większy rynek zbytu, a także pracownicy, którzy mogą przemieszczać się po krajach UE w poszukiwaniu pracy. W najbliższych latach...

30.04.2014

Rząd proponuje zmiany w ustawie o GMO

Środowisko

Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - jeden z celów zmian proponowanych przez rzad w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

29.04.2014

Zmiana umowy spółki podlega PCC

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umów spółek. Dotyczy to zarówno spółek cywilnych, jak i osobowych. Z uwagi na majątkowy charakter tego podatku, obciążenie dotyczy...

29.04.2014

MG oferuje kobietom pożyczki na założenie firmy

Od 20 do nawet 40 tys. zł pożyczki dla kobiet, które prowadzą własną działalność gospodarczą, proponuje Ministerstwo Gospodarki. Fundusze będą przyznawane pilotażowo na razie jedynie tam, gdzie...

25.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski