Zadanie, które realizowała gmina Kępica (woj. zachodniopomorskie), polegało na zlokalizowaniu miejsc występowania barszczu Sosnowskiego oraz ustaleniu wpływu tej rośliny na obszary Natura 2000.

Od czerwca do października 2013 roku na trzech wybranych terenach usunięto barszcz Sosnowskiego. Metody zwalczania tej rośliny opracował Lech Krzysztofiak z Wigierskiego Parku Narodowego. Zastosowano dwa sposoby zwalczania tych roślin: mazakowanie oraz ręczne koszenie przy użyciu kos spalinowych.

„Metoda mazakowania polega na punktowym smarowaniu roślin herbicydem (w tym przypadku 33% roztworem Roundupu). Pozwala to selektywnie eliminować okazy, nie narażając innych roślin. Herbicyd nanoszony na niewielką powierzchnię liścia, przy pomocy specjalnego urządzenia - mazacza, wnika do rośliny, niszcząc ją. Ważnym elementem takich zabiegów jest okres ich prowadzenia oraz powtarzalność w tym samym sezonie.

Metoda ręcznego koszenia roślin jest prosta. Polega na ścięciu rośliny w miarę blisko powierzchni gleby. I w tym przypadku ważny jest okres przeprowadzenia zabiegu oraz jego powtarzalność w jednym sezonie. Należy przy tym pamiętać, aby kosić rośliny w odpowiednim momencie, przed ich owocowaniem. Skoszenie w trakcie owocowania może doprowadzić do rozsiania nasion na znacznej powierzchni” – wyjaśnia Lech Krzysztofiak.

Zastosowane metody są powszechnie stosowane w zwalczaniu niepożądanych roślin, jednak nie zawsze są skuteczne. „W ramach realizacji projektu postanowiliśmy zastosować obie metody naprzemiennie, wielokrotnie je powtarzając w tym samym sezonie. Celem było sprawdzenie ile razy i w jakim okresie należy je zastosować, aby najskuteczniej ograniczyć występowanie barszczu Sosnowskiego” – dodaje Lech Krzysztofiak.

Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że najlepsze efekty przynoszą 4 koszenia i 2 mazakowania roślin w tym samym sezonie. Koszenia powinny odbywać się w maju, lipcu, pod koniec sierpnia i w październiku. Mazakowanie należy przeprowadzić w czerwcu i sierpniu, w przypadku deszczowej pogody należy je jednak zamienić na koszenie roślinności.

Pracownicy Urzędu Miasta w Kępicach przygotowali wniosek aplikacyjny do unijnego programu Life +. Chcą zdobyć środki finansowe na kompleksową walkę z barszczem Sosnowskiego na terenie całej gminy.

(www.wfosigw.gda.pl)