Proces inwestycyjno-budowlany powinien być uproszczony

Fragmentaryczność, resortowe podejście do przepisów oraz przeregulowania w niektórych obszarach to główne problemy polskiego procesu inwestycyjno-budowlanego. Zdaniem prof. Zygmunta Niewiadomskiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, proces ten powinien być zderegulowany, przepisy ograniczone, a rola negocjacji jako alternatywy dla decyzji odwoławczych powinna być zwiększona.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego została powołana w październiku rozporządzeniem Rady Ministrów. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, prof. Zygmunt Niewiadomski, przewodniczący komisji przedstawił jej główne zadania.

Kodeks prawa budowlanego będzie zawierał całokształt regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego

Komisja skupi się na przygotowaniu całokształtu regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego w postaci Kodeksu prawa budowlanego. Dziś w Polsce trudne stosowanie prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym spowodowane jest jego fragmentarycznością, resortowym podejściem do przepisów oraz przeregulowaniem w niektórych obszarach. Kolejnym problemem jest niestabilność prawa. Co trzeba zrobić, by zmienić ten stan rzeczy? Zdaniem profesora Niewiadomskiego należy zderegulować proces, ograniczyć przepisy, zintegrować decyzje, uprościć procedury administracyjne (w tym skrócić terminy), zwiększyć rolę negocjacji jako alternatywę dla decyzji odwoławczych. Proces inwestycyjno-budowlany jest dziś normowany przynajmniej kilkudziesięcioma ustawami. Zgromadzenie tych regulacji w jednym akcie prawnym, wzorem rozwiązań francuskich czy niemieckich, ale też naszych rozwiązań przedwojennych byłoby korzystne – mówił profesor Niewiadomski.

Samorządowi eksperci zostaną zaproszeni do prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Mariusz Poznański, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej ze strony samorządowej zgłosił wniosek, by w prace Komisji Kodyfikacyjnej włączyć przedstawiciela strony samorządowej. - Mamy wrażenie, że nasz udział jest niezbędny, żeby połączyć praktykę z teorią i znaleźć rozwiązania już na etapie założeń – powiedział wójt Czerwonaka. W odpowiedzi usłyszał, że w Komisji Kodyfikacyjnej są już samorządowcy, np. Wiesław Bielawski, Wiceprezydent Gdańska, ale mają być doproszeni też do jej prac samorządowcy w roli ekspertów.

Grobelny: system planowania przestrzennego powinien być zmieniony

Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny zgłosił wniosek, by Komisja Kodyfikacyjna przedstawiła plan pracy oraz uzgadniała poszczególne etapy prac z Komisją Wspólną. Z samorządowego punktu widzenia niezwykle ważnym, newralgicznym elementem jest system planowania przestrzennego. - Od wielu lat domagamy się zmiany systemu planowania przestrzennego i ta zmiana nie powinna być wprowadzana zmianą Kodeksu prawa budowlanego, to jest jednak inna materia. Rodzi się też pytanie, czy ta zmiana będzie dostosowana do obecnego, przyszłego czy zmieniającego się systemu zagospodarowania przestrzennego? – mówił Grobelny. Przedyskutować trzeba też sprawę zachowania równowagi między interesem publicznym a prywatnym. Ponieważ materia jest bardzo skomplikowana, uzgadnianie całości zagadnień w ostatniej fazie projektowania grozi zbyt dużą liczbą konfliktów i niemożnością pozytywnego zaopiniowania.

Ustalono, że harmonogram prac zostanie przesłany i szczegółowo omówiony na zespole roboczym.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP

Źródło: Związek Miast Polskich

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl , www.budownictwo.abc.com.pl

Data publikacji: 7 grudnia 2012 r.