Gdański rynek mieszkań deweloperskich: początek ożywienia czy chwilowa poprawa sytuacji?

Pierwotny rynek mieszkaniowy Gdańska zajmuje czwartą pozycję w kraju po Warszawie, Wrocławiu i Krakowie pod względem liczby oferowanych mieszkań deweloperskich. Trzy główne tendencje zaobserwowane w II kw. br. to kurcząca się oferta, coraz niższe ceny oraz poprawa sprzedaży. Poprawa wyniku sprzedażowego, jeśli nie okaże się jednorazowym zdarzeniem, może w konsekwencji doprowadzić do lepszego zbilansowania tego rynku.

Według stanu z końca czerwca br. w granicach administracyjnych miasta w ofercie deweloperów znajduje się nieco ponad 5 tysięcy mieszkań. Między kwietniem a czerwcem br. podaż skurczyła się aż o 13% w porównaniu z I kw. br., a od rekordowego poziomu z II kw. ubiegłego roku oferta deweloperów jest już niższa o ponad 1,5 tys. mieszkań. Na rynku jest coraz mniej mieszkań głównie dlatego, że w ostatnich kwartałach niska jest tzw. nowa podaż, co oznacza, że deweloperzy wprowadzają do oferty mniej mieszkań niż np. przed dwunastoma miesiącami. Pozytywnym zaskoczeniem jest nieznaczna poprawa wyniku sprzedażowego w analizowanym kwartale. Analiza innych głównych rynków mieszkaniowych w kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Poznań) wskazuje na poprawę sprzedaży we wszystkich tych miastach. To z kolei sugeruje odwołanie się przy poszukiwaniu przyczyn owych wzrostów do czynników o charakterze ponadlokalnym. Nieruchomości stały się dla Polaków interesującą alternatywą ulokowania odłożonych środków finansowych względem bardziej bezpiecznych instrumentów jak np. lokaty bankowe. Średnia cena ofertowa mieszkań na rynku gdańskim wynosi obecnie 5 770 zł/m2 i pozostaje od prawie trzech lat w wyraźnym trendzie spadkowym. Od III kw. 2010 r. zmniejszyła się już o prawie 15%. Z jednej strony obniżane są ceny mieszkań dostępnych od dłuższego czasu na rynku, a z drugiej nowo wprowadzane inwestycje są wyraźnie tańsze, gdyż jest to w dużej mierze segment popularny (obecnie występuje koncentracja działań w tym segmencie), a poza tym były one kalkulowane przy innych cenach gruntów i wykonawstwa. Obniżki cen obserwowane są również w projektach apartamentowych, w których dotychczas deweloperzy nie byli skłonni do dużych obniżek. Taka sytuacja powoduje, że nadal sporym zainteresowaniem cieszą się mieszkania wprowadzone na rynek nawet kilka lat temu, które teraz oferowane są w atrakcyjniejszych cenach.

Źródło: inf. pras. Emmerson S.A., stan z dnia 24 lipca 2013 r.

Data publikacji: 24 lipca 2013 r.