Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje dotyczące wpływu zastosowania MSSF w Unii Europejskiej

7 sierpnia Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące wpływu zastosowania MSSF przez spółki w Unii Europejskiej.

7 sierpnia 2014 r. Komisja Europejska rozpoczęła proces publicznych konsultacji w zakresie wpływu zastosowania MSSF w Unii Europejskiej. Opinie mogą być zgłaszane przez „wszystkich obywateli i organizacje”, jednak szczególnie oczekiwane są opinie od uczestników rynków kapitałowych w państwach członkowskich, a w szczególności od jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF bądź wykorzystujących takie sprawozdania dla potrzeb podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Odpowiedzi w formie kwestionariusza dostępnego na oficjalnych stronach Unii Europejskiej mogą być składane do 31 października 2014 r. Po tym terminie opracowany zostanie zbiorczy raport, w którym zostaną streszczone otrzymane uwagi i opinie. Raport ten będzie przekazany do Rady Ministrów UE oraz Parlamentu Europejskiego. Kwestionariusz, w którym można przekazać swoje uwagi, jest dostępny (w języku angielskim) pod adresem: www.ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/ifrs/docs/consultation-document_en.pdf

Przemysław Czajor

Data publikacji: 22 sierpnia 2014 r.