Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

Środowisko

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określa projekt rozporządzenia wniesionego do zaopiniowania przez ministra środowiska. Przepisy mają wejść w życie 17 lipca.

07.06.2017

Kontrola organów podatkowych bez tajemnic

Celem kontroli dokonywanej przez organy podatkowe jest ocena wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Kontroli prowadzonej przez organy podatkowe podlegają m.in....

06.06.2017

Podlaskie: 8 mln zł z UE na gospodarkę odpadami

Środowisko

Na zakup samochodów do przewozu odpadów czy ich przetwarzania i sortowania przeznaczono w Podlaskiem 8 mln zł z UE. Do końca czerwca samorządy mogą składać konkursowe projekty.

06.06.2017

Do 1 października program antysmogowy

Środowisko

Wymagania emisyjne dla nowych kotłów, preferencyjne kredyty do wymiany pieców, dopłaty dla najuboższych na paliwo do palenisk - m.in. takie rozwiązania mają zacząć obowiązywać jeszcze przed...

06.06.2017