Ministerstwo informuje, że obwodnica budowana była w dwóch etapach. W 2009 r. ukończona została budowa pierwszego odcinka o długości 6,2 km. Na rozpoczęcie budowy drugiego mieszkańcy czekali 5 lat, umowę na jego realizację podpisano 10 października 2014 r.

W ramach zrealizowanej inwestycji powstało 13 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Ponadto powstały węzły Ostrów i Ostrów Wielkopolski Południe, 15 obiektów inżynierskich oraz odwodnienie i urządzenia ochrony środowiska. MIB informuje, że zmodernizowano także 1,4 km fragment drogi krajowej nr 25 stanowiący wyjazd ul. Kaliską w stronę Kalisza.

Resort podkreśla, że budowę drogi poprzedziły gruntowne badania archeologiczne, które ujawniły m.in. liczne ślady z okresu początków Państwa Polskiego.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engil Engenharia, a koszt inwestycji wyniósł prawie 285 mln złotych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów