Od 1 stycznia 2018 r. darmowe foliowe torebki mają zniknąć ze sklepów. Wprowadzona zostanie dodatkowa opłata za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłata recyklingowa). Opłata będzie doliczona do obowiązującej już ceny takiej torby albo będzie podstawową opłatą za torbę. Konfederacja Lewiatan wskazuje, że jej wysokość może wynosić nawet 1 zł za sztukę.

- Wcześniejsze wejście w życie przepisów o opłacie recyklingowej, oprócz tego, że wiąże się ze wzrostem kosztów po stronie przedsiębiorców (koszty wdrożenia, w tym wprowadzenia zmian w kasach fiskalnych, konieczność renegocjacji kontraktów na dostawy opakowań), obciąży również konsumentów - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że decyzja o wprowadzeniu opłaty od 1 stycznia 2018 r. nie ma uzasadnienia prawnego a jedynie fiskalne. - Wprowadzenie opłaty recyklingowej o rok wcześniej nie wynika z prawodawstwa unijnego. Czas na implementację tych uregulowań upływa właśnie 1 stycznia 2019 r., a więc decyzja rządu nie ma uzasadnienia prawnego, a jedynie fiskalne. Przedwczesne wprowadzenie systemu opłat wygeneruje dodatkowe, nieplanowane koszty, które poniesie konsument dokonujący zakupów w sklepie - dodaje Dominik Gajewski.

Celem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych w zakresie zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy. Konfederacja Lewiatan wskazuje, że z doświadczeń państw Unii Europejskiej wynika, że wprowadzone opłaty skłaniają konsumentów do ograniczenia używania torebek foliowych.

Źródło: Konfederacja Lewiatan 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów