Prawo.pl
Usługi Służby Celnej są już dostępne w formie e-usług w jednym portalu, czyli na Platformie Usług...
Katarzyna Bogucka
06.07.2015
Regulacje dotyczące obowiązkowej korekty kosztów powinnymieć zastosowanie do wszystkich wydatków...
Michał Malinowski
06.07.2015
Pracodawcy wokresie upałów powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy osób wykonujących...
Marta Schodzińska
06.07.2015
Ministerstwo Środowiska prowadzi konsultacje publiczne 3 projektów rozporządzeń związanych ze...
Ewa Saj
06.07.2015
Środowisko
Ustanowione dyrektywą ramową dotyczącą polityki wodnej obowiązki w zakresie poprawy i zapobiegania...
06.07.2015
Środowisko
Andre Borschberg, pilotujący samolot z napędem słonecznym Solar Impulse 2, pobił rekord świata w...
PAP
06.07.2015
Nowe technologie
Za jaki okres właściciel nieruchomości tj. gmina powinien żądać zapłaty wynagrodzenia z tytułu...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
06.07.2015
Budownictwo
Czy zakład, którego 75% udziałów posiada beneficjent pozwolenia wodnoprawnego, może być jego...
Janusz Jerzy
06.07.2015
Środowisko
Większość inwestycji prowadzonych przez deweloperów jest prowadzona i kończona prawidłowo. Zbytnie...
Inny
03.07.2015
Budownictwo
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydłużyło do końca lipca termin nadsyłania odpowiedzi na...
03.07.2015
Budownictwo
Z kontroli NIK wynika, że szczecińscy urzędnicy nie wypracowali skutecznego systemu przygotowania i...
Maria Pietkiewicz
03.07.2015
Budownictwo
Jaki organ (wojewoda czy starosta) jest właściwy w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od...
Jakub Mazurkiewicz
03.07.2015
Budownictwo
Czy w sytuacji, gdy kotłownia pracuje jedynie w warunkach awaryjnych, tj. podczas awarii...
Marek Gall
03.07.2015
Środowisko
Każdy z pracodawców wybiera sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników. Mogą to...
Marta Schodzińska
03.07.2015
Stan sieci energetycznych pozostawia wiele do życzenia, co ogranicza możliwość przyłączania do nich...
Wioletta Rybicka
02.07.2015
Środowisko
Kolejne pozytywne sygnały na polu walki ze zmianami klimatu docierają ze wszystkich stron świata....
Wioletta Rybicka
02.07.2015
Środowisko
To jeden z głównych wniosków raportu opublikowanego właśnie przez Europejską Agencję Środowiska.U...
Wioletta Rybicka
02.07.2015
Środowisko
Czy w projektowanym budynku handlowo-magazynowym jednokondygnacyjnym o wysokości 8,5 m konieczne...
Michał Bursztynowicz
02.07.2015
Budownictwo
Specjalną krzemionkę wykorzystywaną do produkcji opon, w tym energooszczędnych, wytwarzał będzie...
PAP
02.07.2015
Nowe technologie
Czy zwolnienie z obowiązku dotyczy również opakowań wielomateriałowych i po środkach...
Paweł Sosnowski
02.07.2015
Środowisko
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje przedsiębiorcom specjalny program dofinansowania, który ma...
Marta Schodzińska
02.07.2015
Idea Bank został pierwszym narodowym pośrednikiem finansowym w programach ramowych Unii...
Krzysztof Sobczak
01.07.2015
Jutro sejmowa podkomisja nadzwyczajna ma zająć się projektem przepisów regulujących rynek...
Krzysztof Sobczak
01.07.2015
Małe i średnie firmy
Wzrost wysokości opłat, przy legalizacji samowoli budowalnej do 30 proc. wartości nieruchomości,...
Inny
01.07.2015
Budownictwo
Czy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest nakładany w przypadku zmiany...
Janusz Jerzy
01.07.2015
Środowisko
Pracownica z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego nie wykorzystała...
Katarzyna Pietruszyńska
01.07.2015
Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej przed upływem 3-letniego terminu, która następnie...
Sara Oziemska
01.07.2015
Budownictwo
1 lipca br. w Regionalnym Systemie Ostrzegania uruchomione zostaną wszystkie funkcjonalności...
Wioletta Rybicka
01.07.2015
Nowe technologie
Ministerstwo Środowiska wraz ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze zapraszają do udziału w...
01.07.2015
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski