Adresatami, uprawnionymi do składania wniosków w konkursie, są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na m.in. instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz projekty dotyczące tylko instalacji do termicznego przekształcania odpadów, a także inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Budżet dwóch ogłoszonych pod koniec września naborów dla działania 2.2 wynosi w sumie 2,7 mld zł. Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje dostępne dla potencjalnych beneficjentów.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 31 października do 30 grudnia 2016 r. za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie: gwd.nfosigw.gov.pl.

Więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,887,dotacje-na-gospodarke-odpadami-komunalnymi.html