Rozwiązania w nim zaproponowane będą wprowadzane stopniowo, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu kodeksu w życie lecz będą obowiązywały kilka lat - wskazuje resort budownictwa.

MIB informuje, że w przepisach ustawy wprowadzającej, wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie kodeksu.

Projekt w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji.

Dowiedz się więcej z książki
Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Resort budownictwa podkreśla, że głównymi celami kodeksu są skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli; przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości oraz
efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.  

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów