Zgodnie z unijną strategią, państwa członkowskie powinny rozwijać sektor zielonej energii. Pakiet...
Łukasz Matłacz
24.09.2012
Środowisko
W znajdującym się w woj. podkarpackim Dzikowcu powstanie biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW,...
Łukasz Matłacz
24.09.2012
Środowisko
Obowiązująca od kwietnia ustawa o świadczeniu usług oprócz określenia ogólnych zasad prowadzenia...
Jakub Mazurkiewicz
24.09.2012
Budownictwo
Ponad 90 proc. mieszkańców miast Europy oddycha powietrzem zanieczyszczonym ponad normę. W Polsce...
Ślązak Anna
24.09.2012
Środowisko
Do końca września resort środowiska ogłosi ponownie konkurs na stanowisko dyrektora Białowieskiego...
Próchnicka Izabela
24.09.2012
Środowisko
Gospodarka UE potrzebuje gazu łupkowego, by wrócić do dobrego stanu i pomóc tworzyć miejsca pracy,...
PAP
24.09.2012
Środowisko
Samorząd Mielca (Podkarpackie) planuje zainstalować kolektory słoneczne, które ogrzewałyby wodę w...
PAP
24.09.2012
Nowe technologie
Ocieplający się klimat zagraża domom Kanadyjczyków. Z powodu topnienia wiecznej zmarzliny na...
Lach Anna
24.09.2012
Budownictwo
Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przyjechał w piątek do pracy rowerem. Pod drodze, na dystansie...
Budkiewicz Michał
24.09.2012
Środowisko
Katalog obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie...
LEX
24.09.2012
Środowisko
Większość Szwajcarów wypowiedziała się w niedzielę w ogólnokrajowym referendum przeciwko...
Lepiarz Jacek
24.09.2012
Środowisko
Ocieplający się klimat zagraża domom Kanadyjczyków. Z powodu topnienia wiecznej zmarzliny na...
PAP
24.09.2012
Środowisko
Mniej śmieci w lasach woj. pomorskiego - to cel porozumienia podpisanego przez Regionalną Dyrekcją...
Leszczyńska Bożena
24.09.2012
Środowisko
We wrześniu ruszyła przebudowa ujścia Wisły. To jedna z kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych w...
Boroń Michał
23.09.2012
Środowisko
Do piątku Ministerstwo Gospodarki zbierało opinie właścicieli i operatorów stacji paliw, czy...
22.09.2012
Środowisko
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie we wrześniu tego roku oceniany jest negatywnie, bardziej...
PAP
22.09.2012
Budownictwo
Czy do odpadów o kodzie 02 02 04 osadów ściekowych z zakładowych oczyszczalni ścieków, które mają...
Janusz Jerzy
21.09.2012
Środowisko
Czy na demontaż napowietrznej linii energetycznej wraz ze słupami należy wystąpić o wydanie...
Konrad Dmoch
21.09.2012
Budownictwo
Miasto podpisało w piątek umowy na wykonanie projektów budowlanych kolejnych stacji II linii metra...
PAP
21.09.2012
Budownictwo
Skarb Państwa ma zapłacić Budimeksowi 21,9 mln zł kary umownej, wraz z odsetkami od 2009 r., za...
PAP
21.09.2012
Budownictwo
Wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski podkreślił, że odpowiedzialność za kłopoty przy budowie II...
Karol Kozłowski
21.09.2012
Budownictwo
Certyfikaty Rowerowej szkoły za promowanie aktywnego trybu życia i tego ekologicznego środka...
Libudzka Agnieszka
21.09.2012
Środowisko
Niedoskonałe lub złe prawo, uporządkowanie i funkcjonowanie przestrzeni miast oraz obszarów do nich...
Chrzanowska Renata
21.09.2012
Budownictwo
Kapsuła czasu z DNA zagrożonych gatunków zwierząt została w czwartek wmurowana we wrocławskim ZOO,...
Małecka Urszula
21.09.2012
Środowisko
Procedury zapewniające dostęp do wymiaru sprawiedliwości w celu kontroli działań ingerujących w...
Anna Dudrewicz
21.09.2012
Środowisko
Japońscy naukowcy opracowali technologię szczelinowania skał, wykorzystującą zamiast płuczki wodnej...
Łukasz Matłacz
21.09.2012
Nowe technologie
Wszelkie ustawowe ograniczenia prawa własności, w tym również ustalenia miejscowych planów...
Anna Dudrewicz
21.09.2012
Budownictwo
Miasto Katowice odstąpiło od umowy z Polimeksem na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego i...
Kucharski Łukasz
20.09.2012
Budownictwo
17 września w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego...
Wanda Pszczółkowska
20.09.2012
Budownictwo
Ponad 2,2 km dróg oraz pięć skrzyżowań zmodernizowano w gminie Baranowo w ramach Narodowego...
LEX
20.09.2012
Budownictwo