Akty prawne Monitor Polski z 2007 r. - numer 34

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.2007.34.402 Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.
M.P.2007.34.401 Kwota zasiłku pogrzebowego.
M.P.2007.34.400 Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2006 r.
M.P.2007.34.399 Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.
M.P.2007.34.398 Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2007 r.
M.P.2007.34.397 Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2007 r.
M.P.2007.34.396 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2007 r.
M.P.2007.34.395 Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P.2007.34.394 Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Boliwii o zniesieniu wiz, zawartego...
M.P.2007.34.393 Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Transportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczty i...
M.P.2007.34.392 Słowacja-Polska. Porozumienie o zmianie Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a...
M.P.2007.34.391 Zatwierdzenie Protokołu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki...
M.P.2007.34.390 Słowenia-Polska. Protokół w sprawie wykonania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i...
M.P.2007.34.389 Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez...
M.P.2007.34.388 Słowenia-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia. Lublana.1996.08.28....
M.P.2007.34.387 Uczczenie 85. rocznicy przyłączenia Śląska do Macierzy.
M.P.2007.34.386 Uczczenie pamięci Józefa Ignacego Kraszewskiego.
M.P.2007.34.385 Uczczenie pamięci abp. Kazimierza Majdańskiego.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020