Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 09 maja 1919

Identyfikator Tytuł aktu
Dz. Praw P. Pol.1919.39.293 Tryb postępowania z osobami, podróżującemi koleją bez biletów lub z biletami niewłaściwemi.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.292 Wyłączne upoważnienie Państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.291 Opłaty skarbowe od umów ubezpieczenia.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.290 Organizacja państwowego instytutu meteorologicznego.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.289 Utworzenie czwartego urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Słupcy, gub. Kaliskiej, z siedzibą w m. Zagórowie.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.288 Skrócenie terminu do załadowania i wyładowania przesyłek oraz podwyższenie postojowego na linjach b. austrjackich kolei państwowych.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.287 Wykonanie ustawy z dnia 8/4 1919, Dz. Pr. Nr 31 poz. 261, w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemiach...
Dz. Praw P. Pol.1919.39.286 Regulamin Komitetu drogowego przy Ministerstwie Robót Publicznych.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.285 Zm.: dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. Pr. Nr 15, poz. 210) o Tymczasowej Kasie Przezorności Pracowników Kolei Państwowych...
Dz. Praw P. Pol.1919.39.284 Obwałowanie lewego brzegu Wisły od ujścia Potoku Kościelnickiego do Zawichostu.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.283 Organizacja i zakres działania Ministerstwa Robót Publicznych.
Dz. Praw P. Pol.1919.39.282 Zatwierdzanie i zmiana statutów spółek akcyjnych.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020