Prezes TK: Ustabilizowaliśmy Trybunał w 2017 roku

Wymiar sprawiedliwości

Rok 2017 był rokiem stabilizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego - oceniła we wtorek prezes TK Julia Przyłębska. I podała na to liczne przykłady, w tym statystyczne. Nie odniosła się jednak do znacznego spadku liczby spraw wpływających i wydawanych przez TK wyroków.

18.12.2018

TK: Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej jest ograniczone

Administracja publiczna

Do uzyskania informacji publicznej przetworzonej konieczne jest wykazanie szczególnej istotności dla interesu publicznego – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Ale dodał, że mieści się to w zakresie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej.

18.12.2018

ZNP rozpoczyna protest i chce rozmawiać z MEN o płacach

Kadry w oświacie

To niedopuszczalne, by nauczyciel zarabiał 1700 zł - mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Nie wiadomo na razie, jaką formę przyjmie akcja protestacyjna, bo związkowcy obawiają się, że kuratoria i MEN będą wywierać nacisk na nauczycieli. Rozmowy z MEN zaplanowano na 8 stycznia.

18.12.2018

KNF już w nowym składzie

Finanse

Nowymi członkami Komisji Nadzoru Finansowego zostali: Cezary Kochalski, Maciej Wąsik i Marek Niechciał. Były przedstawiciel prezydenta Zdzisław Sokal pozostaje w jej składzie jako szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale bez prawa głosu.

18.12.2018

Banki mają mieć jeszcze mniej kredytów zagrożonych

Prawo gospodarcze Finanse

Unia zobowiąże banki do odkładania funduszy na pokrycie kosztów ryzyka związanego z udzielanymi w przyszłości kredytami, które mogą stać się kredytami zagrożonym. Parlament Europejski i Rada Europy doszły właśnie do porozumienia w sprawie kolejnych środków ostrożnościowych.

18.12.2018

NIK: Dzieci z dysfunkcjami bez szans na odpowiednią pomoc

Zarządzanie oświatą

Zbyt późna diagnoza, utrudniony dostęp do placówek zapewniających odpowiednią pomoc - na takie nieprawidłowości wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła, jak działa system pomocy dzieciom z dysfunkcjami. Okazało się także, że w wielu placówkach nie realizowano wszystkich zaleceń z opinii oraz mocno okrajano czas zajęć.

18.12.2018

Sądy wciąż są bliżej papieru i nie nadążają za technologią

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Nowe technologie mają ułatwiać komunikację obywateli z sądami oraz przyspieszać i usprawniać postępowania. Jednak zdaniem ekspertów w przypadku wymiaru sprawiedliwości nie może być mowy o e-rewolucji. Zmiany muszą następować stopniowo tak, aby nie ograniczyć dostępu do sądu i sprawiedliwości tym, którzy nie czują się pewnie w cyfrowym świecie.

18.12.2018

Będą nowe prawa dla ciężarnych, ale dostęp do znieczulenia się nie poprawi

Opieka zdrowotna

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowy standard opieki okołoporodowej. Jednak nie poprawi on dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego. A obecnie są województwa, w których prawo kobiet do łagodzenia bólu istnieje tylko na papierze. W Zachodniopomorskiem w 2017 r. znieczulenie otrzymało tylko 28 kobiet na blisko 16 tysięcy porodów, w 2018 r. z takiej metody łagodzenia bólu skorzystały tylko dwie rodzące!

18.12.2018

Będzie droższa woda dla producentów napojów i leków?

Środowisko

Woda do produkcji leków napojów i artykułów spożywczych, pobierana z sieci wodociągowej nie korzysta ze stawki preferencyjnej. Takie jest najnowsze stanowisko Wód Polskich. To oznacza zaś, że część firm mogą czekać podwyżki cen wody.

18.12.2018

Chaos przestrzenny kosztuje nas 84,3 mld zł rocznie

Budownictwo

Zespół doradczy powołany przez ministra rozwoju przedstawił założenia reformy planowania przestrzennego. Według ekspertów zmiana systemu jest konieczna, by zmniejszyć koszty ponoszone z powodu chaosu przestrzennego przez społeczeństwo i skończyć z dewastacją przestrzeni.

18.12.2018

Rzecznik prowadzi postępowania w sprawie sędziów, którzy skierowali pytania do TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prowadzone są dwa postępowania wyjaśniające w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych Trybunałowi Sprawiedliwości UE przez sądy okręgowe w Łodzi, Warszawie i w Gorzowie. Poinformował o tym rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab. Jak wyjaśnił, sędziowie mają w tym postępowaniu status świadków.

17.12.2018

Uniwersytet Łódzki ma już radę uczelni

Szkolnictwo wyższe

Radca prawny Roman Wieczorek został przewodniczącym rady uczelni Uniwersytetu Łódzkiego. W jej skład weszło siedem osób, w tym trzy spoza uczelni i przewodniczący samorządu studentów. Powołanie takiego organu wymaga nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

17.12.2018

TSUE ostatecznie zawiesił obowiązywanie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał w wydanym w poniedziałek orzeczeniu ws. środków tymczasowych swoją decyzję o zawieszeniu przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Trybunał poinformował, że uwzględnił złożony przez Komisję Europejską wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i że jest to ostateczna decyzja w tej sprawie.

17.12.2018

Pracownicy prokuratury apelują do premiera o podwyżkę płac

Prokuratura

O natychmiastowe podjęcie skutecznych działań zmierzających do zapewnienia godnych warunków płacowych urzędników i innych pracowników prokuratury, w tym pracowników obsługi, informatyków, analityków i asystentów zaapelowali do premiera członkowie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

17.12.2018

Papież: Kara śmierci sprzeczna z Ewangelią

Prawo karne

Uciekanie się do kary śmierci jest nieludzkie, to "kara sprzeczna z Ewangelią" - stwierdził poniedziałek papież Franciszek. I dodał, że każde życie jest święte i należy je chronić bez żadnych wyjątków.

17.12.2018

Sześciolatek nie pójdzie do szkoły tańca

Zarządzanie oświatą

Zmieni się wiek uczniów przyjmowanych do szkół artystycznych. Resort kultury już przygotował rozporządzenie w tej sprawie. Obejmie m.in. szkoły tańca, szkoły muzyczne i cyrkowe. Przepisy z opóźnieniem dostosowane zostaną do zmian dotyczących obowiązku szkolnego sześciolatków.

17.12.2018

Gdy zamykają przedszkole czy szkołę, rodzic może wziąć opiekę

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Trwający protest nauczycieli i wychowawców przedszkolnych to poważny problem dla pracujących rodziców. Szczególnie pod koniec roku, kiedy większość wykorzystała już urlopy wypoczynkowe. Prawo pracy przychodzi w takiej sytuacji z pomocą. Gdy żłobek, przedszkole czy szkoła niespodziewanie się zamyka, rodzic może skorzystać z płatnego zasiłku opiekuńczego.

17.12.2018

Nowa lista leków refundowanych jeszcze się zmienia

Farmacja

W środę ministerstwo zdrowia opublikowało jeden projekt listy leków refundowanych na 2019 r., później go usunięto i w piątek opublikowano kolejny. W tej drugiej wersji pojawiło się 46 nowych leków, w tym 14 produkowanych przez jedną z firm z Polski.

17.12.2018

Straże miejskie chcą mieć prawo interwencji wobec kierowców

Prawo karne Samorząd terytorialny

Poszerzenie uprawnień straży miejskich i wzmocnienie współpracy z policją w obszarze porządku publicznego, to cele prac Międzyresortowego Zespołu ds. współpracy ze Strażami Miejskimi w MSWiA. Strażnicy mieliby prawo interweniowania w przypadku niektórych wykroczeń.

17.12.2018