Awans płacowy prokuratora liczony jest od 2009 r.

Do okresu pracy prokuratora, niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej, zalicza się wyłącznie okres zatrudnienia w prokuraturze od dnia 1 stycznia 2009 r.

10.11.2012