Rejestracja w EMAS zwalnia z akcyzy na wyroby węglowe

Środowisko

Podmioty zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych, tylko...

04.12.2012

Jaki wpływ na wody gruntowe ma wydobywanie gazu łupkowego

Środowisko

Jeszcze przed końcem roku amerykańskie władze opublikują dwa raporty o kluczowym znaczeniu dla przyszłości rynku gazowego USA. Szczególne znaczenie dla rozwoju eksploatacji gazu łupkowego będzie miał...

04.12.2012

Trzynastka mimo urlopu macierzyńskiego

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie będzie wymagane w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego.

04.12.2012

Szwedzcy uczniowie będą uczyć się chińskiego

Uczniowie szkół podstawowych i średnich w Szwecji będą mogli od roku szkolnego 2014/15 wybrać język chiński jako przedmiot zamiast języka francuskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego - ogłosił w...

04.12.2012

Żywność dla szkoły nie zawsze z przetargu

Aby móc uzasadnić niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych do wydzielonych kategorii artykułów żywnościowych, należy wykazać, że w przypadku zamawiającego zasadą jest, że są one realizowane...

04.12.2012