KPMG: Polska centrum usług

Analizy Firmy Doradczej KPMG wskazują, że największe międzynarodowe przedsiębiorstwa wybierają obecnie przede wszystkim kraje Europy Wschodniej i Centralnej dla lokalizacji centrów usług wspólnych....

08.10.2007

Raport Ernst &Young

Ernst & Young opublikował raport dotyczący globalnych trendów rynku IPO w 2006 r. i w pierwszej połowie 2007 r. Z raportu wynika, iż nastąpił wzrost w kategorii transakcji transgranicznych, co...

08.10.2007

Nowe przepisy dla doradców podatkowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym został przedłożony przez ministra finansów. Doradcy podatkowi będą mogli prowadzić księgi podatkowe oraz inne ewidencje do celów podatkowych w...

08.10.2007

KPMG: Polska centrum usług

Analizy Firmy Doradczej KPMG wskazują, że największe międzynarodowe przedsiębiorstwa wybierają obecnie przede wszystkim kraje Europy Wschodniej i Centralnej dla lokalizacji centrów usług wspólnych....

08.10.2007

Grynhoff zmienia nazwę i rozwija M&A

Do kancelarii Grynhoff Woźny i Wspólnicy dołączył nowy wspólnik zarządzający. Mec. Tomasz Maliński będzie rozwijał w kancelarii departament rynków kapitałowych i fuzji i przejęć. Jednocześnie...

06.10.2007

Politycy popierają państwo prawa

Demokratyczne państwo prawa stoi na straży praw obywateli, opiera się na spójnym i jednoznacznym prawie, pozwala, by samorządy rozwijały swoją autonomię w imię zasady odpowiedzialności społecznej -...

05.10.2007

Formy realizacji kształcenia indywidualnego

W niniejszym komentarzu przedstawione zostały zasady organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły oraz...

04.10.2007

Accreo Taxand powiększa swój zespół

Do zespołu doradztwa europejskiego międzynarodowej firmy Accreo Taxand dołączyli nowi doradcy: Renata Bugała oraz Agnieszka Talacha. W niecałe dwa lata od momentu założenia Accreo Taxand, firma...

03.10.2007

Zasady sporządzania regulaminu ocen okresowych

HR

Regulamin ocen powinien być integralną częścią każdego systemu ocen pracownikw. Niniejszy materiał ma na celu ułatwienie sporządzenia takiego regulaminu zawiera praktyczne wskazwki dotyczące...

03.10.2007

Rynek usług prawniczych kwitnie

Rzeczpospolita: rynek usług prawniczych wciąż w rozkwicie. Pokazują to także wyniki sondaży wśród partnerów największych kancelarii. Od maja 2006 r. regularnie je przeprowadza Instytut Badań Opinii...

03.10.2007

Dokumentowanie czynności kontrolnych

Każde postępowanie prowadzone na podstawie przepisw prawa powinno być właściwie udokumentowane. Zapewnia to bowiem pewność odtworzenia jego przebiegu. Ma to istotne znaczenie nie tylko ze względw...

02.10.2007