W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w III Priorytecie na lata 2007 - 2013 dla Polski zaplanowano ponad 1 mld euro, a w Priorytecie IX - ponad 1,7 mld euro, z czego tylko 15 proc. to polski wkład własny, reszta pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca 2009 r. podpisano umowy na wydanie 28 proc. środków na realizację programów edukacyjnych w ramach III Priorytetu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 - poinformowała wiceminister edukacji Lilla Jaroń podczas seminarium "Euro na edukację". Do 31 grudnia podpisano 102 umów-decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach III Priorytetu o wartości 1 mld 267 mln zł. Wśród tych projektów były zarówno projekty konkursowe, jak i strukturalne. Do końca ub.r. wszystkich wniosków w tym priorytecie złożono 814 na łączną kwotę ponad 6 mld zł.
Warszawskie seminarium rozpoczęło cykl 12 regionalnych seminariów informacyjnych - organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - podczas których przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele będą mogli uzyskać wiedzę na temat tworzenia własnych programów rozwojowych szkół i ubiegania się o środki unijne na ich realizację

Serwis Nauka w Polsce, 13 stycznia 2010 r.