Wysłuchania publiczne będą także w Senacie

Senat w czwartek przyjął uchwałę, w której zmienił swój regulamin. Zmiany wprowadzają m.in. limit uchwał okolicznościowych, możliwość przeprowadzenia wysłuchania publicznego dot. senackich projektów...

20.06.2013

KE pozywa Polskę przed Trybunał UE za uprawy GMO

Środowisko

Komisja Europejska pozwała w czwartek Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niestosowanie się do zasad monitoringu upraw GMO, m.in. za brak rejestru lokalizacji takich upraw.

20.06.2013

Senat poprawia przepisy o dozorze elektronicznym

Jedną, legislacyjną poprawkę wprowadził w czwartek Senat do ustawy rozszerzającej stosowanie dozoru elektronicznego na osoby objęte m.in. dozorem policji oraz włączającej na stałe do systemu prawa...

20.06.2013

Zakres, zasady i tryb kontroli aptek przez NFZ

Reforma zasad refundacji leków wprowadziła dużo zmian w zakresie funkcjonowania aptek. Zmiany w sposobie wypisywania recept i ich realizacji stworzyły wiele praktycznych problemów dla podmiotów...

20.06.2013

MEN: prace nad Kartą Nauczyciela idą zgodnie z planem

Ministerstwo Edukacji Narodowej, przygotowując projekt założeń, równocześnie pracuje już nad konkretnymi zapisami Karty Nauczyciela, które powinny się w znowelizowanej ustawie znaleźć. - zapewnia...

20.06.2013

KE pozywa Polskę przed ETS za regulowane ceny gazu

Komisja Europejska pozwała w czwartek Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za regulowane ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Ceny powinny być określane popytem i podażą, a nie...

20.06.2013

GIF: AmBisome wycofany z obrotu

Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 czerwca 2013 r. z obrotu na terenie całego kraju wycofany został produkt leczniczy o nazwie AmBisome, proszek do sporządzania roztworu do...

20.06.2013