Nowa ustawa przewiduje m.in. podniesienie limitu obrotów, zwalniającego z obowiązku płacenia tego podatku. W 2010 r. będzie to 100 tys. zł, zaś w 2011 r. - 150 tys. zł.
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją, minister finansów wyda kolejne rozporządzenie, dotyczące zwolnienia niektórych podatników z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Jak wynika z załączonego do projektu ustawy projektu rozporządzenia w tej sprawie, w 2010 r. z obowiązku stosowania kas mają być zwolnieni m.in. podatnicy świadczący porady prawne oraz usługi w zakresie opieki zdrowotnej.
Za przyjęciem zmian głosowało 423 posłów, nikt nie był przeciwny, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.