Ministerstwo pracuje nad dyrektywą usługową

Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna proces konsultacji społecznych poświęconych wdrażaniu tzw. dyrektywy usługowej. Jej implementacja wpisuje się w proces upraszczania prawa gospodarczego i otoczenia...

07.04.2008

"Centrum odszkodowań" idzie na giełdę

Kancelaria Votum Centrum Odszkodowań, reprezentująca poszkodowanych w wypadkach przed ubezpieczycielami, chce zadebiutować na warszawskiej giełdzie w połowie przyszłego roku. Z pozyskanych 50-70 mln...

04.04.2008

Abolicja podatkowa?

Rząd chce, aby powracający z zagranicy nie musieli płacić dwukrotnie podatku dochodowego. Premier przedstawił założeniaprojektu ustawy, zmierzające do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów...

04.04.2008

Z korupcją walczą, ale nie współpracują

Centralne Biuro Antykorupcyjne za najważniejsze swoje sukcesy w ubiegłym roku uznaje wykrycie próby płatnej protekcji w Ministerstwie Rolnictwa i korupcji w Centralnym Ośrodku Sportu. CBA...

04.04.2008

Dopłaty z ZFŚS także do wypoczynku za granicą

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku nie tylko w kraju, ale także za granicą - zakłada nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń...

03.04.2008

Minister chce nowego Kodeksu karnego

Prawnicy

Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ćwiąkalski, przedłożył Radzie ministrów Projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego. Projekt nowelizacji przewiduje, że sądy polskie, wzorem sądów państw członkowskich...

02.04.2008

Europejskie badanie BHP

HR

Wolters Kluwer Polska wsplnie z innymi europejskimi filiami Wolters Kluwer, w październiku 2007 r. przeprowadziło I Oglnoeuropejski sondaż pracownikw służby BHP. W badaniu udział wzięło około 2500...

02.04.2008

Problemy z przepisami o zwrocie VAT podróżnym

Mnstwo biurokratycznych problemw i uciążliwości stwarzają przepisy ustawy o VAT dotyczące zwrotu podatku VAT podrżnym firmom prowadzącym działalność w tym zakresie. W piśmie skierowanym do ministra...

02.04.2008

Kancelaria GWW wyróżniona

Piotr Woźny wyróżniony za wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego w Polsce....

02.04.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski