Z początkiem 2011 r. rząd chce podnieść o 1% stawkę podatku od towarów i usług. Choć Ministerstwo Finansów dysponuje analizami na temat przewidywanych skutków finansowych tej operacji dla samorządów, to dotychczas nie zostały one przedstawione drugiej stronie Komisji Wspólnej.

Z analiz wynika, że zmiana VAT będzie miała bardzo ograniczony, a w wielu wypadkach zerowy wpływ na budżety JST. We wrześniu, w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej Ministerstwo Finansów przekonywało, że uwzględniając charakter gospodarki rynkowej, podwyżka podatku nie przełoży się w sposób istotny na ceny. Samorządowcy odmówili wydania opinii bez uprzedniego zapoznania się z treścią uzasadnienia. Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wskazał, że proponowana podwyżka będzie miała skutek prawdopodobnie jednoprocentowy. Przyznał, że część kosztów będzie można rozliczyć lub przerzucić na odbiorcę, niemniej skutki finansowe będą i można je policzyć. Zdaniem prezydenta Poznania proponowany wzrost VAT można uznać za próbę zwiększenia deficytu sektora samorządowego, gdyż ustawa nie przewiduje żadnych rekompensat. Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich zauważył, że zmiana stawki podatku uderzy szczególnie w gminy wiejskie. Wiele z nich realizuje unijny program rozwoju, w którym VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, przez co ceny inwestycji wzrosną.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 42/2010