Według dotychczasowych przepisów na dochody FUS składają się składki pracowników i dotacje z budżetu państwa. Jeżeli FUS brakuje pieniędzy, może zaciągać jedynie pożyczki w bankach komercyjnych. Nowa ustawa przewiduje, że FUS będzie mógł dostać nieoprocentowaną pożyczkę z budżetu, którą przeznaczy wyłącznie na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków gwarantowanych przez państwo. Druga ze zmian zawartych w nowelizacji daje FUS możliwość zaciągania nieoprocentowanych pożyczek także w Funduszu Rezewy Demograficznej. Miałyby być one przeznaczone na poprawę płynności finansowej FUS i zostać zwrócone do FRD najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania.

Ustawa przygotowana była i głosowana w Sejmie w trybie pilnym (24 lisopada jej projekt przyjęła Rada Miistrów). Jak wyjaśniał posłom wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior, chodziło o możliwość przekazania z budżetu państwa jeszcze w tym roku do 5,5 mld zł pożyczki dla FUS. Stąd szybkie tempo prac,  by ustawa weszła w życie jeszcze przed końcem 2009 r.