Nowe przepisy wprowadzają system zielonych inwestycji

Budownictwo

Rada Ministrw przyjęła projekt ustawy o systemie zarządzania emisjami gazw cieplarnianych lub innych substancji. Projekt ustawy stwarza warunki do zarządzania krajowym pułapem emisji gazw...

01.04.2009

Ułatwienia dla sprzedawców czy konsumentów?

W projekcie nowych przepisów o sprzedaży konsumenckiej wskazano moment, w którym konsument wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć o wadach towaru (o niezgodności towaru z umową), co...

01.04.2009

Wojewoda i administracja rządowa w województwie

Samorząd terytorialny

1 kwietnia 2009 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca organizację terenowych organw administracji rządowej. Niektre jej przepisy odnoszą się także do jednostek samorządu terytorialnego.

01.04.2009

Zasiłek rodzinny

Komentarz zawiera kompleksowe omwienie zasiłku rodzinnego: wymienia katalog osb uprawnionych do zasiłku, omawia okoliczności, w ktrych zasiłek przysługuje oraz w jakiej wysokości, okres na jaki jest...

01.04.2009

Kontrola dewizowa

Cechą prawa dewizowego jest występowanie wielu ograniczeń i obowiązkw, dlatego też aparat państwowy został wyposażony w uprawnienia kontrolne. Kontrola dewizowa jest realizowana przez rżne podmioty...

31.03.2009

Spór wokół opłaty interchange

Opłata interchange pobierana jest od każdej transakcji dokonanej kartą płatniczą, uiszcza ją w ramach opłaty za obsługę transakcji akceptant karty, czyli sprzedawca. Podstawowy zarzut UOKiK opiera...

31.03.2009

Konieczne są zmiany w prawie

Budownictwo

Na jakie zmiany w prawie powinni przygotować się zarządzający w procesach inwestycyjnych i jak oceniają planowane przez rząd inicjatywy ustawodawcze? Z przeprowadzonych badań przez Kancelarię...

30.03.2009

Spór kompetencyjny na szczytach władzy

Prawnicy

Przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczęło się postępowanie mające rozstrzygnąć, kto na posiedzeniach Rady Europejskiej powinien reprezentować polskie stanowisko, a także, kto ma ostateczny wpływ na...

30.03.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski