MSW zapowiada zmiany w ustawie o imprezach masowych

Na początku 2014 r. powinny być gotowe propozycje zmian w ustawie o imprezach masowych zapowiedział w czwartek w Krakowie minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Jego zdaniem istnieją...

10.10.2013

MRR planuje większe wsparcie z UE na rozpoczęcie biznesu

Finanse samorządów

Poszerzenie zakresu wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą dzięki funduszom z unijnego programu Polska Wschodnia, planuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

10.10.2013

Co z tą grupą kapitałową?

Zamówienia publiczne

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,...

10.10.2013

Obwodnica Jarocina w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom. Jest to pierwsza inwestycja drogowa, którą...

10.10.2013