Wyrok w sprawie odmowy zamieszczenia sprostowania

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał 31 stycznia 2011 r. wyrok, w którym uniewinnił redaktora naczelnego "Tygodnika Pułtuskiego" Jarosława Kopcia z zarzutu odmowy opublikowania sprostowania prasowego....

01.02.2011

Renta planistyczna a przedmiot obrotu cywilnoprawnego

O tym co jest nieruchomością dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości decyduje to, co jest przedmiotem obrotu cywilnoprawnego (zbycia), z tym że jeśli chodzi...

01.02.2011

Po rozliczeniu wpłat nadwyżka na remonty

Zaliczki mogą zasilić fundusz remontowy. Wspólnota nie musi zwracać mieszkańcom nadpłaty. Wyrok SN sprzyja płynności finansowej wspólnot mieszkaniowych....

01.02.2011

Dywidenda rzeczowa bez VAT

Spółka wypłacająca dywidendę niepieniężną nie ma obowiązku naliczać podatku od wartości wypłaty. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 stycznia 2011 r., rozpatrując...

01.02.2011

Programy prawne dla sądów tylko z przetargu

Trwa spór dotyczący sposobu kupowania programów informacji prawnej. Urząd Zamówień Publicznych uważa, że konieczne są przetargi. Arbitrzy dopuszczają natomiast tryb z wolnej ręki....

01.02.2011

Sporadyczna sprzedaż na aukcji internetowej bez PIT

Osoba, która okazjonalnie sprzedawała rzeczy na aukcjach internetowych, nie będzie płacić podatku PIT, jeśli do czasu sprzedaży była ich właścicielem dłużej niż sześć miesięcy....

01.02.2011

Odszkodowanie dla rodzin ofiar z MTK wypłaci spółka

Dlaczego Skarb Państwa nie przedstawił propozycji ugodowych rodzinom ofiar zawalenia się hali MTK? W roku 2006, kiedy doszło do zawalenia się hali MTK, nie obowiązywał jeszcze art. 446 § 4 kodeksu...

01.02.2011

Bruksela chce usprawniać zamówienia publiczne

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Zieloną Księgę w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych. Określono w niej szereg kluczowych obszarów, w których...

01.02.2011

Bruksela sprawdzi działanie dyrektywy usługowej

Komisja Europejska zamierza sprawdzić, czy jednolity rynek funkcjonuje w praktyce. W latach 2011 i 2012 Komisja przeprowadzi kontrolę jakości jednolitego rynku usług z perspektywy użytkowników....

01.02.2011

Najmniejsze wydziały w sądach do likwidacji

W kwietniu z sądów ma zniknąć ponad 70 wydziałów pracy i kilkanaście gospodarczych. Rozporzadzeni, które przygotowuje minister sprawiedliwości przewiduje likwidację 70 - 80 wydziałów pracy w sądach...

01.02.2011

Plan operacyjno-ratowniczy

BHP

W Polsce działa ponad 360 zakładw o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Są to w szczeglności zakłady branży paliwowej i posiadające substancje toksyczne. Potencjał...

31.01.2011

400 tys. zł dla policjanta za niesłuszny areszt

Kwotę 400 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie przyznał w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Lublinie byłemu komendantowi policji w Białej Podlaskiej Władysławowi Szczeklikowi....

31.01.2011