Rekomendacje dotyczą m.in. polityki informacyjnej emitentów (katalog informacji poufnych, odpowiedzialność zarządów spółek publicznych), transakcji z podmiotami powiązanymi i informowania o nich, współpracy emitentów z agencjami PR i manipulowania informacją, udostępniania nagrań z przebiegu WZ.