Kończąca we wtorek prace Komisja przekazała Kościołowi majątek szacowany na 5 mld zł. Wiele jej decyzji budzi wątpliwości. Jednak członkowie Komisji nie są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Wyłącza to możliwość ścigania ich za przestępstwa urzędnicze, takie jak przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków lub działanie na szkodę określonych podmiotów.
- Komisje regulacyjne (oprócz zwracającej majątki Kościoła katolickiego jest ich jeszcze cztery) mają  specyficzny status. Nie są organem administracji państwowej, samorządowej ani innym organem do załatwiania spraw z dziedziny administracji. Niepaństwowy charakter komisji powoduje, że jej członkowie nie są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Wyłącza to możliwość ścigania ich za przestępstwa urzędnicze, niedopełnienie obowiązków lub działanie na szkodę określonych podmiotów - napisano w dokumencie CBA.

Źródło: Gazeta Wyborcza