Minister sprawiedliwości wydał nowe rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń dla doradców podatkowych reprezentujących podatników przed sądem.
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości uzależnia wynagrodzenie doradcy od wartości przedmiotu sporu. W przypadku reprezentowania klienta przed sądem pierwszej instancji najniższą podstawą wynagrodzenia jest 60 zł – w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 200 tys. zł, podstawą ustalenia wynagrodzenia jest 7,2 tys. zł. Co ważne, są to wartości netto. Jeżeli przedmiotem sporu nie jest należność pieniężna – a więc może to być przypadek sporu wynikającego z wniosku o indywidualną interpretację – wówczas podstawą określenia wynagrodzenia jest 240 zł.
Zasądzając wynagrodzenie doradcy, sąd może, uwzględniając niezbędny nakład pracy i charakter sprawy, ustalić wynagrodzenie doradcy na poziomie nieprzekraczającym sześciokrotności kwot stanowiących podstawę wynagrodzenia. Przy czym wartość wynagrodzenia doradcy nie może przekroczyć wartości przedmiotu sporu.
Więcej >>>