Prasa: religijny fundamentalista czołowym legislatorem

Prawnicy

Michał Królikowski, wiceminister sprawidliwości, jest radykalnym katolickim konserwatystą, któremu niezwykle łatwo przychodzi wywoływanie sporów światopoglądowych - pisze dzisiejsza Polityka....

08.01.2014

Miastko: gmina przejmie szpital i poszuka operatora

Gmina Miastko przejmie nieodpłatnie od samorządu powiatowego szpital działający w tej miejscowości. Gmina ogłosi także przetarg na wyłonienie operatora zainteresowanego prowadzeniem placówki.

08.01.2014

Istotne zmiany w szkoleniu diagnostów laboratoryjnych

22 stycznia 2014 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów...

08.01.2014

Nie ma za co szkolić nauczycieli przedszkolnych

Gminy tną fundusze na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szczególne trudności powoduje to w przypadku przedszkoli, które chcą szkolić nauczycieli zajęć dodatkowych - informuje Rzeczpospolita.

08.01.2014

Policja chce przyjąć 270 nowych funkcjonariuszy

HR

270 nowych funkcjonariuszy zamierza przyjąć do służby w 2014 roku mazowiecka policja. Pierwsze przyjęcia odbędą się pod koniec stycznia. Policja chętnie widzi w swych szeregach absolwentów prawa,...

08.01.2014