Ważne, by wykazać spełnianie warunków

Samorząd terytorialny

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ważne jest wykazanie przez wykonawcę, że spełnia postawione warunki udziału w tym postępowaniu, a nie sam fakt ich spełniania - stwierdziła Krajowa...

03.07.2011

Rada Wydziału Prawa UMCS popiera swojego dziekana

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podjęła w piątek uchwałę opiniującą stwierdzenie wygaśnięcia mandatu swojego dziekana prof. Antoniego Pieniążka. Według...

03.07.2011

Zbycie lokalu po 5 latach to nie przychód

Sprzedaż lokalu mieszkalnego z przynależnym mu udziałem w gruncie nie będzie stanowić źródła przychodu, gdy nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego...

03.07.2011

Skład zespołu ds. przemocy tylko według ustawy

Problem składu zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych uregulowana została przez ustawodawcę odpowiednio w przepisach art. 9a ust. 3-5 oraz 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w...

03.07.2011

Zachodniopomorskie/ Honorowa Flaga Europy dla Wałcza

Wałcz (Zachodniopomorskie) dołączył do grona miast wyróżnionych Honorową Flagę Europy. W sobotę władzom miasta przekazał ją honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wilfried Böhm -...

02.07.2011

Profesorowie wydziału prawa UMCS za swoim dziekanem

Prawnicy

Profesorowie wydziału prawa UMCS za swoim dziekanem. W piątek podczas nadzwyczajnego posiedzeniu rada wydział przyjęła uchwałę popierającą prof. Antoniego Pieniążka. Rektor uczelni uważa, że powinien...

02.07.2011

Prawie 3 tys. chętnych na prawo UW

W czwartek absolwenci liceów i techników otrzymali świadectwa maturalne. Teraz wyniki matur zdecydują, kto dostanie się na studia. Kandydaci od początku maja rejestrowali się na stronach uczelni.

02.07.2011

NSA: Każdą darowiznę trzeba udowodnić

W postępowaniu o nieujawnione źródła przychodów nie jest wystarczającym dowodem stwierdzenie, że środki pieniężne zostały otrzymane w darowiźnie kilkadziesiąt lat temu....

02.07.2011

Nowy wniosek w ePUAP

Samorząd terytorialny

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzone z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadzają nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego...

01.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski