Założenia projektu doprecyzowano w niedzielę na spotkaniu organizacji samorządowych w Krakowie. Następne kroki to zebranie pod projektem podpisów wójtów, starostów, prezydentów miast i wojewodów oraz skonsultowanie projektu z nauczycielskimi związkami. 
Samorządowcy chcą zwiększenia pensum do 20 godzin oraz objęcie kartą tylko pracowników dydaktycznych. Po wejściu w życie nowelizacji nauczyciele mieliby prawo do 52 dni płatnego urlopu (a nie 70 dni roboczych), z kolei urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel mógłby wziąć tylko raz, a nie trzy razy jak obecnie. Zmieniłyby się także wymogi, które musi spełnić nauczyciel, aby otrzymać stopień nauczyciela dyplomowanego, byłby nadawany dopiero po 20 latach pracy (obecnie 11). "Rzeczpospolita" dotarła do informacji o tym, że projekt mają poprzeć politycy PO i PSL. Więcej>>